Search

วันอาทิตย์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ช่วงเก็บตกคนสำคัญกับ12 เมืองต้องห้ามพลาด พาไปเยี่ยมชม บริษัท สหกรณ์ฟาร์มโคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ด้วยพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างโรงงานผลิตนมผงที่ ต.หนองโพ เพื่อแก้ปัญหาน้ำนมวัวล้นตลาด ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น สหกรณ์โคนมหนองโพฯ

192.168.52.212