Search

วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มาร่วมเรียนรู้ ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาไปกับ แขกรับเชิญ ผศ.ดร.วริยา ล้ำเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์

192.168.52.216