Search

วันพุธ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

วิถีไทยวิถีพุทธอาทิตย์นี้พาท่านไปพบสาระธรรมที่วัดป่ามะไฟ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่มีประวัติความเป็นมาไม่น้่อยกว่า 700 ปี วัดป่ามะไฟตั้งอยู่ที่ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เดิมนั้นมีชื่อเรียกว่าวัดอุดมผลนอก

192.168.52.212