Search

วันอาทิตย์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

คุณวรพงษ์ แจ้งจิตต์ มาแบบแซ่บนัว พาไปอร่อยกับ "ปลาร้าจ่าวิรัช Buffet" ที่ อ.พยุหครี .จ.นครสววรรค์ ที่มีตำนานการจำหน่ายปลาร้าสืบทอดมากว่า 50 ปี และลูกค้าทั่วประเทศ ซึ่งวันนี้เค้าโกอินเตอร์ไปถึงเวียดนาม ซึ่งจ่าวิรัช และลูกชายทายาท พาไปสำรวจตลาดถึงเวียดนาม ว่า ปลาร้าไทยจะถูกใจคนเวียดนามหรือไม่

192.168.52.212