Breaking News

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันนี้ (26 ธันวาคม 2559) นางเรวดี สุทธินุ่น รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดบ้าน "ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ทางธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนทรงคนอง (ทรง-คะ-นอง)" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Young MEA เยาวชนอาสา พัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการ Young MEA ประจำปี 2559 โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผลักดันให้ชุมชนทรงคนองเป็นชุมชนนำร่องด้านแหล่งเรียนรู้เชิงระบบนิเวศ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและคณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้แทนชุมชนพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกระเจ้าทุกตำบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดป่าเกดและสวนป่าเกดน้อมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ

(23 ธ.ค. 59) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ร่วมกับ มูลนิธินิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน "เฉลิมฉลอง 100 ปี ศาสตราจารย์ดร. บุญรอด บิณฑสันต์ กับการเป็นผู้นำการเปลี่ยนระบบจำหน่ายไฟฟ้า" พร้อมทั้งมีการอภิปรายหัวข้อ "ปัจจุบันและอนาคตของการพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าในเขตหน่วยงานของ กฟน." โดยมีผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสถาบันการศึกษาชั้นนำ ตลอดจนผู้สนใจจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมงานณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 18 อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับเนชั่น ทีวี ช่อง 22 จัดกิจกรรม NationBike ปั่นเที่ยว อ่าวคุ้งกระเบน ชมเสน่ห์เมืองจันท์เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.2559 ร่วมปั่นเรียนรู้โครงการพระราชดาริที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ชมความสวยงามของทะเลเมืองจันท์

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11

โครงการ "วิ่งตามรอยพ่อ"...เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยวิทยุเนชั่น ร่วมกับ บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จึงจัดกิจกรรม "วิ่งตามรอยพ่อ" ส่งเสริมการเรียนรู้ สู่ความยั่งยืน ครั้งที่ ๑ ขึ้น เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบโครงการลูกพระดาบส ในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อันจะนำมาซึ่งสุขภาพดีจากการเดิน-วิ่ง ปัญญาดี จากการศึกษาเรียนรู้ การสอนของศิษย์พระดาบส ในหลักสูตรการเกษตรพอเพียงภายในโครงการพระราชดำริ และมีจิตสาธารณะรู้จักแบ่งปัน

บนทำเลใกล้รถไฟฟ้า จากพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค เป็นเจ้าของห้องราคาพิเศษ วิวสวย หรือห้องแต่งเฟอร์ฯครบ เริ่มต้นเพียง 1.59 ล้านบาท

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เชิญร่วมงาน "เพลงจากฟ้า แสงสว่างในดวงใจตราบนิรันดร์" (MEA Light Music in the Garden) บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์อันไพเราะและทรงคุณค่า ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 นี้ ตั้งแต่เวลา 16.00 - 20.00 น. ณ บริเวณสวนหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง (เพลินจิต)

#NationTV ขอน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัยชวนปวงชนชาวไทย ร่วมแคมเปญ "รูปที่มีทุกบ้าน"เพียงส่งรูปถ่ายของคุณคู่กับพระบรมฉายาลักษณ์ ร.๙

ชวนท่านไปศึกษา เรียนรู้ โครงการตามแนวพระราชดำริ แหลมผักเบี้ย เข้าใจ เข้าถึงการใช้หลักธรรมชาติบำบัดน้ำเสีย ดูแลสิ่งแวดล้อม อุดหนุนผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานผลิตจากต้นธูปฤาษีจากแปลงพืชในโครงการฯ ชมนิทรรศกาลแสดงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ร่วมนั่งวิปัสนากรรมฐาน เดินจงกรม ตั้งจิตอธิฐานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย.พระภาวนาวิริยคุณ วิ.(ท่านเจ้าคุณไสว) ผู้อำนวยการศูนย์วิปัสสนากรรมฐานนานาชาติ วัดมหาธาตุ

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ยอดนิยม

192.168.52.212