Search

วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

"Thailand Halal Assembly 2018" (THA 2018) โดยงานนี้ได้รวบรวมสินค้าฮาลาลทั้งในและต่างประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีฮาลาล วิทยาศาสตร์ฮาลาล เวชภัณฑ์ฮาลาล อุตสาหกรรมฮาลาล เบเกอร์รี่ฮาลาล เป็นต้น โดยจะมีขึ้น ระหว่างวันที่ 14 16 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา

ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย(สกอท.) และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย (สมฮท.)และหน่วยงานร่วมจัดอื่นๆ มีกำหนดจัดงาน "Thailand Halal Assembly 2018" (THA 2018)

รศ.ดร.วินัยดะห์ลัน ประธานจัดงานTHA 2018และผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า"ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด บูรณาการฮาลาลแม่นยำยุคเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Precision Halalization in Bioeconomy Era) ด้วยกิจการฮาลาลประเทศไทยกำลังพัฒนาสู่ยุคสมัยแห่งการฮาลาลแม่นยำเช่นเดียวกับยุคการแพทย์แม่นยำ (Precision medicine) และการเพาะปลูกแม่นยำ (Precision farming) นั่นเอง เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลด้านเศรษฐกิจฐานชีวภาพในฐานะที่ประเทศไทยมีจุดแข็งด้านการเกษตรรวมถึงได้จัดนิทรรศการ 2 ทศวรรษมาตรฐานฮาลาลไทยขึ้นภายในงานเพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 20 ปี ของการพัฒนามาตรฐานฮาลาลไทย และเพื่อแสดงถึงศักยภาพอุตสาหกรรมฮาลาลไทยให้ผู้ร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงคุณลักษณะที่โดดเด่นในระบบและกระบวนการดำเนินงานภายใต้หลักการศาสนารับรองและวิทยาศาสตร์รองรับ (Religion Certifies - HalalScience Supports) อันเป็นผลให้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทยเป็นที่เชื่อถือในระดับนานาชาติ"

ด้วยใน ยุคเดิมทางการแพทย์ มีการใช้ยาเพื่อการบำบัดรักษาโรค โดยใช้ยาปริมาณมากเจือจางด้วยปริมาตรเลือดทั้งร่างกายเพื่อให้ยาเพียงน้อยนิดเข้าสู่จุดที่ต้องการรักษาทว่าด้วยเทคโนโลยีใหม่ตัวยาถูกพัฒนาด้วยเทคโนโลยีสร้างความจำเพาะส่งตัวยาสู่บริเวณที่ต้องการรักษาโดยไม่สร้างปัญหาให้เซลล์และอวัยวะอื่นไม่เพียงยาเท่านั้น เทคโนโลยีในการรักษาโรคก็เป็นเฉกเช่นเดียวกันปริมาณยารวมถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์จึงลดปริมาณการใช้ลงมากในยุคการแพทย์แม่นยำสำหรับในส่วนของ การเพาะปลูกทางการเกษตรก็ไม่ต่างกันมีการลดการใช้น้ำหรือปุ๋ยอย่างมากด้วยการนำเทคโนโลยีเข้าไปใช้ในการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นระบบการเกษตรน้ำหยดที่พัฒนาถึงระดับfine-tune dripping irrigation โดยส่งน้ำหรือปุ๋ยตรงไปยังรากในจังหวะเวลาที่พืชต้องการน้ำและปุ๋ยเป็นผลให้การใช้น้ำและปุ๋ยจำกัดปริมาณลงอย่างมหาศาล มีการประยุกต์ระบบโดรน (Drone) ร่วมกับการกำหนดพิกัดด้วย GPS และอื่นๆ การเพาะปลูกแม่นยำที่มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้าไปเช่นนี้ได้สร้างยุคใหม่ให้กับการเพาะปลูกทางการเกษตรซึ่งกำลังพัฒนาเข้าสู่งานการเกษตรด้านอื่นรวมถึงการทำปศุสัตว์และในส่วน การบูรณาการฮาลาลแม่นยำเป็นความพยายามของประเทศไทยในการผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อการรับรองฮาลาลไม่ว่าจะการตรวจทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาล โดยนำระบบ H-number ที่พัฒนาขึ้นใหม่เข้ามาใช้เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมอาหารสามารถเลือกวัตถุดิบฮาลาลอย่างถูกต้องไม่จำเป็นต้องตรวจการปนเปื้อนในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อีกต่อไป โดยเลือกใช้ห้องปฏิบัติการเฉพาะที่จำเป็นในระบบการมาตรฐานฮาลาล มีการพัฒนาระบบ HAL-QPlusเพื่อให้การดำเนินงานการมาตรฐานฮาลาลเป็นไปอย่างจำเพาะโดยใช้เวลาสั้น และเลือกทำเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนหะรอมเท่านั้นนอกจากระบบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาลและระบบการมาตรฐานฮาลาลที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นการใหญ่ แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือมาตรฐานและมาตรวิทยาซึ่งทางสถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาเพื่อประเทศอิสลาม (Standard and Metrology Institute for Islamic Country)หรือSMIICให้ความสำคัญอย่างยิ่ง สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย (สมฮท.) ซึ่งจะเฉลิมฉลองวาระครบรอบ20ปีของมาตรฐานฮาลาลประเทศไทย ซางในงานTHA2018จะร่วมกับ ศวฮ.พัฒนามาตรฐานฮาลาลใหม่ๆ ให้กับประเทศไทยอย่างน้อย5 - 6มาตรฐานเพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินงานฮาลาลทุกด้าน การใช้มาตรฐานฮาลาลที่ถูกต้องมีส่วนอย่างสำคัญในการพัฒนางานบูรณาการฮาลาลแม่นยำอีกด้วยและภายในงานTHA2018ยังมีความสำคัญอีกเช่นกัน คือการรำลึกถึงดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณด้วยปีที่แล้วไม่มีผู้ใดสามารถลืมได้ว่า ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ จากพวกเราทุกคนไปในขณะกำลังเตรียมตัวมาเป็นประธานเปิดงานTHA2017นั่นคือวันที่30พฤศจิกายน2560เหตุนี้งานTHA2018จึงจัดให้มีนิทรรศการและการบรรยายพิเศษที่ชื่อว่า Tansri Dr.Surin Pitsuwan Memorial Lectureเพื่อรำลึกถึงท่าน"กล่าวถึง ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ชื่อของท่านจะถูกจารึกไว้กับงานTHAไปตลอด ย้อนหลังกลับไปในงานWorld of Halal Science, Industry and Businessหรือ WHASIB2008ซึ่งเป็นงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่ ศวฮ.จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่กระบี่ ท่านเป็นประธานเปิดงาน ต่อมาในงานWHASIBครั้งที่4ค.ศ.2011ซึ่งจัดขึ้นที่สงขลา ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เป็นประธานเปิดงานอีกครั้ง ท่านแนะนำให้ตัดอักษรWออกเปลี่ยนชื่อเป็นHASIBซึ่งให้ความหมายที่เป็นมงคลเนื่องจากHASIBคือหนึ่งใน99พระนามของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา เข้าปี2012ศวฮ.เปลี่ยนชื่องานเป็นHASIBครั้งที่5จัดที่สงขลา ดร.สุรินทร์เป็นประธานเปิดอีกครั้ง จนถึงHASIBครั้งที่7งานยกระดับขึ้นเป็นTHA2018จัดขึ้นที่โรงแรมเซ็นทาราเซ็นทรัลเวิร์ล มีท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยครอบคลุมงานThailand International Halal ExpoหรือTHIHEXพร้อมกันไปด้วย" รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน กล่าวงานTHA2018นับเป็นครั้งที่5มีงานHASIBครั้งที่11และงานTHIHEX2018จัดขึ้นภายใต้งานนี้ เป็นอีกครั้งที่ ศวฮ.ตั้งใจจะยกระดับงานHASIBโดยยกขึ้นสู่ระดับงานInternational Halal Science and Technology Conferenceเรียกสั้นๆว่าIHSATEC2018เพื่อเป็นการประกาศความเป็นหนึ่งทางด้านการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลนานาชาติที่พร้อมจะพัฒนาต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานThailand Halal Assembly 2018ที่จะทำให้ทุกท่านตื่นตาตื่นใจกับเวทีสุดยิ่งใหญ่ แสงสีเสียงตระการตา พร้อมพบกับบูธกว่า380และเติมเต็มความรู้ในการประชุม-เสวนาหลากหลายเรื่องราวจากนักวิชาการฮาลาลจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ บูรณาการฮาลาลแม่นยำยุคเศรษฐกิจชีวภาพ, สตรีมุสลิมกับการผลักดันสู่สังคมบูรณาการฮาลาลแม่นยำ, โอกาสและความท้าทายของตลาดฮาลาลโลกกับศักยภาพของธุรกิจจากประเทศไทยในยุคเศรษฐกิจฐานชีวภาพ และการประชุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อผลิตภัณฑ์และการบริการด้านฮาลาล เป็นต้น

192.168.52.211