Search

วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรง ดำนา พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการและฟังรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับผลผลิตของแปลงนาสาธิตการเกษตรในปีที่ผ่านมา ณ แปลงนาสาธิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมืองนครนายก

ภาพ ธนาชัย ประมาณพาณิชย์ ( Tanachai Pramarnpanich )#NationPhoto #สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี #เสด็จพระราชดำเนินทรงดำนา #แปลงนาสาธิต#โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

192.168.52.211