Search

วันศุกร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ที่น่าสนใจจากการตรวจสอบเชิงลึก น.ส.นุชรา สิทธินอก ซึ่งมีชื่อรับเงินจากพระผู้ใหญ่ พบว่าเธอเป็นหุ้นส่วน บ.ผลิตรายการโทรทัศน์ เข้าไปรับงานเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์วัดแห่งหนึ่ง

192.168.52.211