Search

วันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

"ประวิตร" ยก ม.265 รธน.อ้าง คสช. ต้องอยู่ต่อจนกว่ามี ครม.ใหม่ ไม่ยุบตามเสียงเรียกร้อง คนอยากเลือกตั้ง

13 มี.ค. 61 -พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณีที่กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง เรียกร้องให้ยุบคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อให้เป็นรัฐบาลรักษาการช่วงเตรียมการเลือกตั้ง ว่า เป็นเรื่องที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 265 ระบุไว้ เมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า เราก็ทำหน้าที่ต่อไป เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อย ใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร ตอบสั้นๆว่า "อืม"

ผู้สื่อข่าวยังได้สอบถามเรื่องการชี้แจงนาฬิกาหรู ในรอบที่ 3 กับทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ซึ่งพล.อ.ประวิตรไม่ได้ตอบคำถาม ก่อนจะเดินขึ้นตึกบัญชาการ 1 เพื่อร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

ทั้งนี้ รัฐธรรมแห่งราชอาญาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 265 ระบุไว้ว่า ให้ คสช.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญยังคงอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกเข้ารับหน้าที่.

192.168.52.212