Search

วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

งานวิ่งสำหรับคนรักธรรมชาติ ร่วมเปิดประสบการณ์ครั้งแรกกับมินิมาราธอน วิ่งชมป่าทับลาน มรดกโลกทางธรรมชาติ แห่ง ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ แหล่งอาศัยของสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ เป็นนิเวศป่าไม้เขตร้อนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ร่วมเป็นผู้พิทักษ์ผืนป่าด้วย 2 ขาของเราทุกคน รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้สมาคมอุทยานแห่งชาติและสมาคมอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เพื่อใช้ดำเนินงานอนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน

วัตถุประสงค์1. เพื่อให้ประชาชนได้สัมผัสและตระหนักถึงคุณค่าของผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่2. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ของประชาชน3. เพื่อหารายได้สนับสนุนการทำงานของสมาคมอนุรักษ์มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และสมาคมอุทยานแห่งชาติ4. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเดิน และวิ่ง เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงแก่ร่างกาย

สถานที่จัดงานและเส้นทางวิ่งอยู่ในบริเวณ  The Verona @ ทับลาน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรีค่าสมัคร :- ทั่วไป 500 บาท จะได้รับเสื้อ และเหรียญที่ระลึก- VIP 1,500 บาท จะได้รับเสื้อ เหรียญที่ระลึก และผลิตภัณฑ์ใบลาน และบัตรชมคอนเสิร์ตงานผืนป่ามรดกโลก 2 ใบ 

หมายเหตุ 1. คอนเสิร์ตเริ่มเวลา 18.00 น. วันและสถานที่จัดงานเดียวกับงานวิ่ง 2. เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ไม่มีค่าใช้จ่าย  (ไม่ได้รับเสื้อ และเหรียญที่ระลึก)

เส้นทางวิ่ง 2 ระยะ - มินิมาราธอน 10 กม. - Fun Run 3.5 กม. รับเสื้อ (ณ.สถานที่จัดงาน) วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 14.00-20.00 น. (ลงทะเบียนล่วงหน้า) วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 05.00-06.00 น. ** เอกสารที่ต้องนำมาด้วย บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตตัวจริงเท่านั้น** กรณีรับแทนให้ใช้บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตตัวจริงของผู้สมัครเท่านั้น

รางวัล มินิมาราธอน 10 กม. เริ่มจับสลาก 08.00 น. (ผู้สมัครที่ร่วมวิ่งทุกท่านมีสิทธิ์ลุ้นรางวัล) โดยการจับฉลากทั้งหมด 20 รางวัล รวมมูลค่า 25,000 บาท      -  เงินรางวัล 3,000 บาท จำนวน 2 รางวัล       - เงินรางวัล 2,500 บาท จำนวน 2 รางวัล      - เงินรางวัล 2,000 บาท จำนวน 2 รางวัล      - เงินรางวัล 1,500 บาท จำนวน 2 รางวัล     - เงินรางวัล 1,000 บาท จำนวน 2 รางวัล     - เงินรางวัลละ 500 บาท จำนวน 10 รางวัล

Fun Run 3.5 กม. เริ่มจับสลาก 07.30 น. (ผู้สมัครที่ร่วมวิ่งทุกท่านมีสิทธิ์ลุ้นรางวัล) โดยการจับฉลากทั้งหมด 9 รางวัล รวมมูลค่า 27,000 บาท - บัตรพักห้อง The Verona @ ทับลาน มูลค่ารางวัลละ 3,000 บาท 

*** ผลการจับสลากรางวัลสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้รับรางวัลอยู่ในบริเวณงานเท่านั้น ไม่จัดส่งรางวัลภายหลัง

สมัครได้ที่ facebook : สมาคมอุทยานแห่งชาติ-NPAT หรือ https://event.runlah.com/events/c/tdk18สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่  โทร 02-053-3918  จันทร์-ศุกร์  เวลา 9.00-19.00 น.มือถือ 098-9456568 , 064-6913746

จัดโดย สมาคมอุทยานแห่งชาติสมาคมอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่

Organize by Inspire Media

192.168.52.212