Search

วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
live
ปรับขนาดตัวอักษร

เจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพช้างและเก็บตัวอย่างเลือด นำไปวิเคราะห์หาพันธุกรรม DNA ป้องกันการนำช้างป่ามาสวมทะเบียนเป็นช้างบ้าน


บริเวณลานบ้าน นายสุชาติ บัวเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ทีมงานสัตว์แพทย์จากสถาบันช้าง กรมปศุสัตว์ จ.สุรินทร์ และที่ทีมสัตว์แพทย์จากสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงสงขลานครินทร์ ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพช้างประจำ เพื่อตรวจสอบหาช้างที่เจ็บป่วย สำรวจจำนวนประชากรช้าง และร่วมเก็บตัวอย่างเลือดของช้างบ้าน
โดยกำหนดให้เจ้าของช้าง นำช้าง ตั๋วแสดงรูปพรรณช้าง ตรวจสอบไมโครชิพ พร้อมหลักฐานอื่นๆมาแสดง และเจาะเลือดเพื่อนำไปตรวจสอบวิเคราะห์รหัสพันธุกรรม ว่าตรงกับฐานข้อมูลที่กรมปศุสัตว์มีอยู่หรือไม่ ป้องกันการนำช้างป่ามาสวมทะเบียนเป็นช้างบ้าน รวมทั้งป้องกันการค้างาช้างอย่างผิดกฎหมาย และป้องกันปัญหาช้างตกมัน ในช่วงฤดูกาลเปลี่ยนผ่านเข้าสู่หน้าฝน

192.168.52.215