Search

วันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

หลังจากกระบวนการผนวกดินแดนระหว่างรัสเซียและไครเมียเสร็จสมบูรณ์ไปแล้ว ไปย้อนไปดูประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซีย ยูเครน และไครเมีย ที่จะทำให้เข้าใจได้ว่าทำไมรัสเซีย ยืนยันการผนวกดินแดนไครเมียเป็นการคืนสู่แผ่นดินแม่ ขณะที่นานาชาติมองว่าเป็นการปล้นดินแดนไปจากยูเครน

192.168.52.215