svasdssvasds
เนชั่นทีวี

แดงขย่มน้ำเงิน | ข่าวข้นคนข่าว | 8 ก.ค. 67 | PART 1

แดงขย่มน้ำเงิน | ข่าวข้นคนข่าว | 8 ก.ค. 67 | PART 1

รับรอง สว.บานปลาย  กลายเป็นเกมปะทะ 2 พรรคใหญ่ “แดงขย่มน้ำเงิน” แย่งกันเป็นใหญ่ ก้าวไกลตีขิมสบาย อ้างพยานรุ่นใหญ่สู้คดียุบพรรค ให้น้ำหนัก อดีตเบอร์ใหญ่อนุรักษ์นิยม