svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สุขภาพ

ได้เวลาเซฟหมอ! พบแพทย์ไทยทำงานหนัก “เมดพาร์ค” เปิดตัว “หลับดี มีคุณภาพ”

19 กันยายน 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

โรงพยาบาลเมดพาร์ค พบแพทย์ไทยทำงานหนัก พักผ่อนน้อย ส่งผลต่อสุขภาพและการนอนหลับอย่างมีคุณภาพ กระทบการรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ เปิดโครงการเมดพาร์คอาสาดูแลหมอ “หลับดี มีคุณภาพ Save Doctors’ Sleep Quality” ตรวจสุขภาพการนอนหลับให้แพทย์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ได้เวลาเซฟหมอ! พบแพทย์ไทยทำงานหนัก “เมดพาร์ค” เปิดตัว “หลับดี มีคุณภาพ”
18 กันยายน 2566 นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลเมดพาร์ค เผยข้อมูลน่ากังวล พบแพทย์ไทยทำงานหนัก มีเวลาพักผ่อนน้อย ส่งผลกระทบการรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ เดินหน้าโครงการเมดพาร์คอาสาดูแลหมอ “หลับดี มีคุณภาพ Save Doctors’ Sleep Quality” ตรวจสุขภาพการนอนหลับให้แพทย์ทั่วประเทศ 

โรงพยาบาลเมดพาร์ค ตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของบุคลากรแพทย์ ด้วยแนวคิดที่ว่า “เพราะแพทย์หนึ่งคนสามารถช่วยชีวิตประชาชนได้อีกนับหมื่นคน” จึงริเริ่มโครงการ “Save Doctors Save People Save Thailand” ในปี 2564 ด้วยการวัคซีนให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19  เพราะแพทย์เป็นปราการด่านสำคัญในการรับมือกับวิกฤติการณ์ ณ ขณะนั้น 
ได้เวลาเซฟหมอ! พบแพทย์ไทยทำงานหนัก “เมดพาร์ค” เปิดตัว “หลับดี มีคุณภาพ”
ในปีต่อมาได้ต่อยอดโครงการอาสาดูแลหัวใจหมอ Save Doctors' Heart เปิดโอกาสให้แพทย์ทั่วประเทศเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคทางหัวใจ โดยแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการกว่า 1,200 คน ตรวจพบความผิดปกติจำนวน 12 คน และได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ไม่ว่าจะเป็นการสวนหัวใจ ผ่าตัดหัวใจ ทำบอลลูน นับเป็นความสำเร็จของโครงการที่ช่วยชีวิตบุคลากรแพทย์ไว้ได้ 
ได้เวลาเซฟหมอ! พบแพทย์ไทยทำงานหนัก “เมดพาร์ค” เปิดตัว “หลับดี มีคุณภาพ”

โรงพยาบาลเมดพาร์ค สานต่อโครงการเพื่อสังคม Save Doctors Save People Save Thailand เป็นปีที่ 3 ภายใต้โครงการเมดพาร์คอาสาดูแลหมอ “หลับดี มีคุณภาพ Save Doctors’ Sleep Quality” ตอกย้ำการดูแลสุขภาพของแพทย์ไทย เพื่อให้แพทย์ดูแลรักษาประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการตรวจสุขภาพการนอนแก่แพทย์ทั่วประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตรวจวินิจฉัยภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea: OSA) และอาการอื่นๆ 
ได้เวลาเซฟหมอ! พบแพทย์ไทยทำงานหนัก “เมดพาร์ค” เปิดตัว “หลับดี มีคุณภาพ”
นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลเมดพาร์คกล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ให้สังคมเป็นสิ่งที่เมดพาร์คได้วางแนวทางไว้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ในฐานะโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง สิ่งที่องค์กรของเราทำได้คือการอาสาเข้าไปดูแลหมอ เพื่อให้หมอสามารถดูแลประชาชนต่อไปอีกนับไม่ถ้วน จึงเป็นที่มาของโครงการเพื่อสังคมที่เราตั้งใจทำมาตลอดสามปีตั้งแต่โรงพยาบาลเปิดดำเนินการ

โดยแพทย์เป็นอาชีพที่ทำงานหนัก มีเวลาพักผ่อนน้อย ดังนั้นการนอนหลับอย่างมีคุณภาพ จึงทำให้แพทย์ปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นที่มาของโครงการตรวจการนอนหลับให้แพทย์ทั่วประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในปีนี้
ได้เวลาเซฟหมอ! พบแพทย์ไทยทำงานหนัก “เมดพาร์ค” เปิดตัว “หลับดี มีคุณภาพ”
นายแพทย์จิรยศ จินตนาดิลก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การนอนหลับ คลินิกเวชศาสตร์การนอนหลับ โรงพยาบาลเมดพาร์ค ได้กล่าวย้ำถึงความสำคัญของการตรวจคุณภาพการนอนหลับให้กับแพทย์ว่า “โดยทั่วไปแพทย์เป็นอาชีพที่มีเวลาพักผ่อนไม่เพียงพออยู่แล้ว หากมีปัญหาการนอนหลับ เช่น ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ โรคนอนไม่หลับ ที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจทําให้เกิดโรคอื่น ๆ ที่มีความรุนแรงสูงสุดถึงขั้นเสียชีวิตได้ เช่น โรคหัวใจ ภาวะความดันโลหิตสูง เป็นต้น
ได้เวลาเซฟหมอ! พบแพทย์ไทยทำงานหนัก “เมดพาร์ค” เปิดตัว “หลับดี มีคุณภาพ”

การตรวจคุณภาพการนอนหลับจึงเป็นเหมือนการตรวจวินิจฉัยเพื่อป้องกันการเป็นโรคอันตรายที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ความอ่อนเพลียในตอนกลางวันอันเป็นผลมาจากการนอนหลับที่ไม่เพียงพอ หรือไม่มีประสิทธิภาพ อาจส่งผลกระทบต่อการทํางานที่ต้องรับผิดชอบชีวิตผู้อื่นของแพทย์ เพราะแพทย์เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความแม่นยำและประสิทธิภาพ โครงการนี้จึงมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรแพทย์ให้ดีขึ้น

โรงพยาบาลเมดพาร์คร่วมกับบริษัทอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และสื่อพันธมิตร เปิดโอกาสให้แพทย์มีโอกาสได้เข้ารับการตรวจวินิจฉัยเพื่อค้นหาความผิดปกติขณะนอนหลับและได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและเหมาะสม โดยคุณสมบัติของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ คือ แพทย์สัญชาติไทย อายุ 30-75 ปี ที่ยังปฏิบัติงานทางการแพทย์อยู่ และไม่มีประวัติการตรวจมาก่อน 
ได้เวลาเซฟหมอ! พบแพทย์ไทยทำงานหนัก “เมดพาร์ค” เปิดตัว “หลับดี มีคุณภาพ” ได้เวลาเซฟหมอ! พบแพทย์ไทยทำงานหนัก “เมดพาร์ค” เปิดตัว “หลับดี มีคุณภาพ”
แพทย์ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเมดพาร์คอาสาดูแลหมอ “หลับดี มีคุณภาพ Save Doctors’ Sleep Quality” ได้ที่ https://medpark.hospital/SleepRegistration ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน - 31 ธันวาคม 2566 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คลินิกเวชศาสตร์การนอน โรงพยาบาลเมดพาร์ค ชั้น 8 เคาน์เตอร์ C โทร. 094-216-7978 ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 20.00 น. 
ได้เวลาเซฟหมอ! พบแพทย์ไทยทำงานหนัก “เมดพาร์ค” เปิดตัว “หลับดี มีคุณภาพ”
เกี่ยวกับโรงพยาบาลเมดพาร์ค
โรงพยาบาลเมดพาร์คได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI และได้รับการยอมรับจากหลายองค์กรระดับนานาชาติ ให้บริการด้วยแพทย์ผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์สูง พร้อมเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า พร้อมให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคยากซับซ้อนและโรคทั่วไป ตลอดจนให้ความสำคัญกับการตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันโรคต่างๆ

โรงพยาบาลเมดพาร์คส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเพื่อเสริมสร้างความรู้ของบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ โดยการศึกษาและการวิจัยเป็นส่วนสำคัญใน 3 พันธกิจหลักของโรงพยาบาล (การดูแลผู้ป่วย การศึกษาและการวิจัย) การพัฒนาในด้านการศึกษาและความร่วมมือกับสถาบันระดับโลกเป็นการเน้นถึงความตั้งใจของเราที่จะเป็นศูนย์การแพทย์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยไทยและระหว่างประเทศได้อย่างต่อเนื่อง
ได้เวลาเซฟหมอ! พบแพทย์ไทยทำงานหนัก “เมดพาร์ค” เปิดตัว “หลับดี มีคุณภาพ”
ได้เวลาเซฟหมอ! พบแพทย์ไทยทำงานหนัก “เมดพาร์ค” เปิดตัว “หลับดี มีคุณภาพ”

logoline