ธรรมชาติสักวันจะหมดไป
ถ้าเราไม่ร่วมกันรักษาอย่างยั่งยืน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), เนชั่นทีวี ช่อง 22 และบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด ได้ร่วมจัดงาน “ปั่นSlow life Amazing Thailand Go local” ซึ่งเป็นกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ในมุมมองใหม่ และสัมผัสความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ ทั้งด้านวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน

พร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารถิ่นและสินค้าของดีของเด่นที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจากจะได้ซึมซับกับความเป็นอยู่แบบวิถีชาวบ้านอันเป็นเอกลักษณ์แต่ละท้องถิ่น สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติ ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในชุมชนต่างๆ

วัตถุประสงค์

• ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง สัมผัสเสน่ห์ธรรมชาติกับชุมชนน่าอยู่
• ชูศักยภาพเมืองรอง ลดความเหลื่อมล้ำ และกระจายรายได้สู่ชุมชน
• ร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สร้างรูปแบบการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
• สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
• รณรงค์การใช้จักรยานเพื่อช่วยลดมลพิษรักษาสิ่งแวดล้อม

5 Green Route ปั่น Slow life ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเมืองต้องห้ามพลาด

(เริ่มเดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2562)
1. 17 มีนาคม - พิษณุโลก
2. 28 เมษายน - ระนอง
3. 30 มิถุนายน – นครพนม
4. 4 สิงหาคม - ปราจีนบุรี
5. 15 กันยายน – สุพรรณบุรี

-

-

เส้นทางปั่น

    "เร็ว ๆ นี้ "

    -