เชียงใหม่ – ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ตรวจไซต์งานบริเวณ 4 แยกศาลเด็กหลังสั่งปิด เพราะพบการระบาดโควิดในกลุ่มคนงาน ย้ำยังเข้มงวดกับการตรวจคัดกรองการเดินทางทุกช่องทาง กำชับทีมงานโควิด ตำบล หมู่บ้าน และชุมชน ดับเบิลเช็คอีกรอบ เตือนใครฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัด ดำเนินคดีทุกกรณีทันที

     เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบไซต์งานก่อสร้าง ของบริษัท ดีแคทลอน (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ – ลำปาง หมู่ที่ 4 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีบริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง หลังจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งให้ปิดต์งานเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่ 10 – 24 ก.ค. 64 เนื่องจากพบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มคนงานก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าว

ผู้ว่าฯขู่เดินทางเข้าเชียงใหม่ใครฝ่าฝืนคำสั่งฟันทันที

     สำหรับไซต์งานก่อสร้างของบริษัท ดีแคทลอน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ แต่ไม่มีแคมป์หรือที่พักคนงานก่อสร้างในพื้นที่ไซต์งาน มีเพียงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอยู่เท่านั้น สำหรับไซต์งานก่อสร้างแห่งนี้จะมีการทำงานก่อสร้างโดยใช้แรงงานจากหลายแห่งเข้ามาทำงานก่อสร้าง เมื่อเลิกงานแรงงานจะแยกย้ายกันกลับที่พัก 

ผู้ว่าฯขู่เดินทางเข้าเชียงใหม่ใครฝ่าฝืนคำสั่งฟันทันที

     หลังจากนั้นผู้ว่าราชจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางไปตรวจความเรียบร้อยที่บริเวณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ อาเขต แห่งที่ 3 หลังจากที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีมาตรการเข้มงวดในการตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ผู้โดยสารที่เดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าวจะต้องมีการลงทะเบียน CM-CHANA และตรวจเก็บตัวอย่างหาเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการ Swap ในจุดคัดกรอง พร้อมกับกักตัวในที่พักอาศัย 14 วัน เพื่อสังเกตอาการ ถ้าหากฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วไม่ต้องตรวจหาเชื้อ และไม่ต้องกักตัว แต่ต้องลงทะเบียนผ่าน CM-CHANA พร้อมทั้งรายงานตัวให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่

ผู้ว่าฯขู่เดินทางเข้าเชียงใหม่ใครฝ่าฝืนคำสั่งฟันทันที

     นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นสีแดงเข้ม จำเป็นที่จะต้องได้รับการตรวจคัดกรองที่เข้มงวด และขณะนี้ในจุดที่เป็นเส้นทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นทางสายการบิน ที่สนามบิน และทางบกที่สถานีขนส่ง รวมไปถึงสถานีรถไฟ และตามถนนสานหลัก ที่ได้มีการตั้งจุดตรวจที่จะสามารถคัดกรองผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ โดยต้องให้ดำเนินการลงทะเบียน CM-CHANA 

     ส่วนในกรณีที่เป็นผู้ได้รับวัคซีนครบถ้วนมีภูมิคุ้มกันตามหลักทางการแพทย์ก็สามารถเดินทางเข้าได้ แต่ในกรณีที่ยังไม่ได้รับวัคซีน นอกจากการลงข้อมูลใน CM-CHANA เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามสังเกตคอยดูอาการแล้ว ตอนนี้จำเป็นที่จะต้องมีการ Swab โดยมีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เดินทางเข้ามา โดยการตั้งจุดตรวจ Swab ที่สนามบิน , สถานีขนส่งอาเขต โดยสามารถรับผู้เดินทางเข้ามาในเส้นทาง รวมไปถึงผู้เดินทางเข้ามาด้วยเส้นทางรถไฟ และรถยนต์ส่วนตัว ซึ่งในจุดนี้ก็ได้รับการสนับสนุน และมีการคุมเข้มตั้งจุดตรวจ จุด Swab ให้กับผู้เดินทางเพื่อให้มาตรการในเรื่องของการคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเป็นไปด้วยความเข้มข้น

ผู้ว่าฯขู่เดินทางเข้าเชียงใหม่ใครฝ่าฝืนคำสั่งฟันทันที

     อย่างไรก็ตามในส่วนของระบบนั้น ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่ ทีมงานโควิด ตำบล หมู่บ้าน และชุมชน เข้าทำการตรวจสอบในลักษณะดับเบิลเช็คอีกรอบในกรณีที่มีการหลุดรอดจากระบบมาตรการที่กำหนดไว้ ซึ่งทางทีมงานโควิด ตำบล หมู่บ้าน และชุมชน ก็จะมีหน้าที่ในการดับเบิลเช็คให้อีกรอบ เพื่อดำเนินการตรวจสอบหากมีกรณีผู้หลบซ่อน หรือปกปิดข้อมูลเข้ามาอยู่ในพื้นที่ และในขณะเดียวกัน ในคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดให้เจ้าบ้าน เจ้าของโรงแรม รวมไปถึงผู้ให้ที่พักอาศัยกับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ จำเป็นที่จะต้องให้รายงานข้อมูลผู้เข้าพักให้กับทางจังหวัดด้วย ซึ่งตรงนี้ถือเป็นการดำเนินการเข้มข้น และหากในกรณีที่ไม่ได้มีการปฏิบัติตามที่กล่าวมาถึงแม้จะเป็นผู้ป่วยก็จะต้องถูกดำเนินคดี รวมไปถึงเจ้าบ้านหรือผู้ให้ที่พักอาศัยก็ต้องถูกดำเนินคดีด้วย

ผู้ว่าฯขู่เดินทางเข้าเชียงใหม่ใครฝ่าฝืนคำสั่งฟันทันที