svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

MEA การไฟฟ้านครหลวง ร่วมมือ กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสาร

19 พฤษภาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

MEA การไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย ร่วมกับ ผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาคี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าจัดระเบียบสายสื่อสาร ซอยสุขุมวิท 13

 

เมื่อวันที่18 พฤษภาคม 2566 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร และนายราเชนทร์ อันเวช ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตคลองเตย พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ร่วมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร ซอยสุขุมวิท 13 ระยะทาง 1.36 กิโลเมตร ซึ่งถือเป็นพื้นที่ภายในซอยที่เชื่อมต่อจากถนนสุขุมวิท ที่ MEA ได้ดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเรียบร้อยแล้ว

 

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร และนายราเชนทร์ อันเวช ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตคลองเตย พร้อมด้วยคณะทำงานฯ

 

MEA ในฐานะหน่วยงานผู้ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้สนับสนุนการจัดระเบียบสายสื่อสารตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมอำนวยความสะดวกในด้านความปลอดภัยจากการทำงานบนเสาไฟฟ้าให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบสายสื่อสาร เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านความปลอดภัย ทัศนียภาพที่ดี รวมถึงความมั่นคงด้านระบบไฟฟ้า ลดอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

 

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร และนายราเชนทร์ อันเวช ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตคลองเตย พร้อมด้วยคณะทำงานฯ

 

นอกจากนี้ MEA ยังได้ดำเนินการติดตั้งคอนสายสื่อสารเพื่อใช้สำหรับการยึดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ควบคุมให้ติดตั้งสายสื่อสารตามมาตรฐาน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ MEA รวมถึงจะมีการบันทึกข้อมูลของสายสื่อสาร และแผนผังเส้นทางที่ติดตั้งสายสื่อสารในแผนที่ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) ของ MEA เพื่อบริหารจัดการในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

MEA การไฟฟ้านครหลวง ร่วมมือ กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสาร

MEA การไฟฟ้านครหลวง ร่วมมือ กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสาร

MEA การไฟฟ้านครหลวง ร่วมมือ กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสาร

MEA การไฟฟ้านครหลวง ร่วมมือ กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสาร

 

MEA การไฟฟ้านครหลวง ร่วมมือ กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสาร

 

MEA การไฟฟ้านครหลวง ร่วมมือ กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสาร

MEA การไฟฟ้านครหลวง ร่วมมือ กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสาร

MEA ร่วมมือ กทม. และหน่วยงานภาคี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าจัดระเบียบสายสื่อสาร ซอยสุขุมวิท 13

 

 

logoline