บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NEWS โดยนาย กฤษฎา พฤติภัทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เผยความก้าวหน้าสำคัญของบริษัทฯต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทฯได้กำหนดให้บริษัท ลิเบอเรเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ NEWS ลงนามในสัญญาซื้อขาย Broker Seat จากบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเดินหน้าลุยสู่ธุรกิจเทคโนโลยีการเงินหรือ FinTech

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

     การเข้าทำธุรกรรมซื้อและรับโอนทรัพย์สินดังกล่าวเป็นการซื้อ Broker Seat หรือสิทธิในการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (บริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 21) การเป็นสมาชิกตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) รวมทั้งบรรดาสิทธิทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสิทธิในการเป็นสมาชิกตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) และสิทธิใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิในการเป็นสมาชิกสำหรับธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใด ๆ จากบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย

     การซื้อและรับโอนทรัพย์สินที่ซื้อขายจะส่งผลดีต่อบริษัทย่อยมากกว่าดำเนินการสมัครเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงกองทุน และหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยตนเอง เพราะการรับโอนทรัพย์สินที่ซื้อขายใช้ระยะเวลาในการเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสร้างรายได้ให้กับบริษัทย่อยในระยะเวลาที่สั้นกว่าการสมัครสมาชิกใหม่ ทั้งเป็นการลดหรือตัดค่าใช้จ่ายที่สมาชิกใหม่ต้องชำระในช่วงเวลาตลอด 3 ปีแรกด้วย

      นาย กฤษฎา พฤติภัทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า “ทั้งนี้นักลงทุน เตรียมนับถอยหลังต้อนรับธุรกิจ FinTech จาก NEWS ได้เลย ซึ่งจะมีจุดเด่นสำคัญที่กำหนดขึ้นมาเพื่อแก้ไขจุดอ่อนทางธุรกิจหรือปัญหาที่ลูกค้าประสบอยู่ (Pain point) ไม่ให้เป็นอุปสรรคขัดขวางการลงทุนอีกต่อไป และเตรียมเปิดแถลงแผนธุรกิจในเร็ววันนี้”

     “โดยหากขั้นตอนดำเนินงานเตรียมความพร้อมต่างๆเป็นไปอย่างราบรื่นตามกำหนดการ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการได้ราวเดือนเมษายน ปี 2565”

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด