svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

โพลเผยประชาชนสนใจติดตามอภิปรายงบปี 68 เชื่อมั่นข้อมูล รัฐบาล-ฝ่ายค้านสูสี

เปิดผลสำรวจ อภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 68 เผยประชาชนติดตามอภิปราย 62.3% เชื่อมั่นข้อมูลรัฐบาล 37.2 % ฝ่ายค้าน 36.4%

21 มิถุนายน 2567 ผศ.ดร.สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล หัวหน้าแผนกวิจัย สำนักวิจัยมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิดเผยว่า จากการสำรวจประชาชนจำนวน 1,500 คน ภายในช่วงวันที่ 19-20 มิ.ย.2567 เรื่องอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ซึ่งเป็นการบริหารจัดการงบประมาณเต็มระบบครั้งแรกของ รัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน มีกรอบวงเงินรวม 3,752,700 ล้านบาท โดยรัฐบาลพยายามเน้นย้ำ การดำเนินการตามกรอบวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างการเจริญเติบโตให้ประเทศพัฒนาศักยภาพอย่างยั่งยืน

โดยการสำรวจได้สอบถามถึง การติดตามการอภิปรายงบประมาณ ปี 68 หรือไม่ พบว่า ติดตาม 62.3% และไม่ติดตาม 37.7%

โพลเผยประชาชนสนใจติดตามอภิปรายงบปี 68 เชื่อมั่นข้อมูล รัฐบาล-ฝ่ายค้านสูสี

พร้อมทั้งได้สำรวจถึง ความเชื่อมั่นในข้อมูลของการอภิปรายงบประมาณ ปี 68 ของฝ่ายได้ ผลปรากฏว่าประชาชนผู้ให้สำรวจมีความเชื่อมั่นฝ่ายรัฐบาล 37.2% เชื่อมั่นฝ่ายค้าน 36.4% และไม่เชื่อมั่นเลย 26.4% สะท้อนให้เห็นรัฐบาลยังคงรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนได้อย่างมีเสถียรภาพ

ทั้งนี้จากผู้สำรวจทั้งหมด ได้มีการติดตามการอภิปรายผ่านทางช่องทางออนไลน์ 59.8% ทีวี 21.8% หนังสือพิมพ์ 6.3% วิทยุ 4.7% และไม่สนใจ 7.4%