svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ร้องนายกฯ สอบงบหนุนจากรัฐ-เอกชน ไม่เคยตกถึงมือ

นักกีฬาตาบอดทีมชาติไทย ร้องนายกฯ ตรวจสอบหลังถูกเบียดบังสิทธิประโยชน์-สวัสดิการ ที่พึงได้รับ ชี้ได้งบสนับสนุนจากรัฐ-เอกชน-กองสลากฯ แต่ไม่เคยตกถึงมือนักกีฬา พร้อมแฉพฤติกรรมวงจรอุบาทว์ในวงการกีฬาคนพิการแห่งชาติ

17 มิถุนายน 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำ นายศุภชัย สงพินิจ ประธานชมรมกรีฑาคนพิการไทยลู่และลาน รวมถึงนักกีฬาคนตาบอดทีมชาติไทยบางส่วน ยื่นหนังสือถึง นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ผ่าน นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอความเป็นธรรมให้นักกีฬาตาบอดทีมชาติทั่วประเทศ 

เนื่องจากคณะนักกีฬาคนตาบอดทีมชาติไทย ไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกเบียดบังและฉ้อฉลสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ ที่นักกีฬาคนตาบอดทีมชาติไทย พึงจะได้รับตามวัตถุประสงค์ ของสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย 
นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ร้องนายกฯ สอบงบหนุนจากรัฐ-เอกชน ไม่เคยตกถึงมือ
 

นายศุภชัย และนักกีฬา ได้รับทราบข้อมูลว่า สมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและสิทธิประโยชน์อื่นใด จากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา สิทธิประโยชน์และสวัสดิการทั้งหลาย ไม่เคยตกถึงปากท้องของนักกีฬา 

ดังนั้นตนและคณะนักกีฬาตาบอดทีมชาติไทย จึงขอความกรุณาจากนายกฯ ได้โปรดมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบการดำเนินงานของสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยว่า สุจริตโปร่งใสหรือไม่ และการบริหารจัดการโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลของสมาคมฯ ได้มีการนำไปให้สมาชิกสามัญ หรือนักกีฬาคนตาบอด ไปจำหน่ายบ้างหรือหรือไม่
นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ร้องนายกฯ สอบงบหนุนจากรัฐ-เอกชน ไม่เคยตกถึงมือ
 

นอกจากนี้ ยังมีวงจรอุบาทว์ในวงการกีฬาคนพิการแห่งชาติ โดยมีข่าวว่านายกสมาคมกีฬาคนตาบอดฯ อู้ฟู่กว่า 3 พันล้านบาท จากการฮุบโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 2647 เล่ม ของนักกีฬาคนตาบอด มีการหักหัวคิวค่าอาหารและเงินรางวัลชมรมนักกีฬาคนตาบอด

รวมถึงยังนำรายชื่อสมาชิกม้าไปรับสลาก ทำให้สมาชิกสามัญและนักกีฬาคนตาบอดไร้อาชีพ ขาดรายได้ ทั้งยังมีการกดขี่ข่มเหง กลั่นแกล้งนักกีฬาคนตาบอด ที่ทวงถามถึงสิทธิประโยชน์ของตน เช่น การตัดสิทธิ์ไม่ส่งเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติ ทั้งที่นักกีฬาคนนั้นมีสถิติเป็นอันดับ 1 ของประเทศ
นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ร้องนายกฯ สอบงบหนุนจากรัฐ-เอกชน ไม่เคยตกถึงมือ