svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เปิดเซฟ “เศรษฐา” รวยพันล้าน แจ้งทรัพย์สินเพิ่ม “โทเคน-เงินฝาก”

เปิดเซพ "นายกฯเศรษฐา" รวยพันล้าน แจ้งทรัพย์สินเพิ่ม โทเคนดิจิทัล 310 หน่วยมูลค่า 2,907 บาท และเงินฝาก 197,048 บาท

17 มิถุนายน 2567สำนักงาน ป.ป.ช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเพิ่มเติมของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 5 ก.ย.2566 โดยนายกรัฐมนตรียื่นเพิ่มเติมว่าตนเอง และ พ.ญ.พักตร์พิไล ทวีสิน คู่สมรสมีทรัพย์สินรวม ทั้งหมด 1,020,668,683 บาท และมีหนี้สินจำนวน 10,182,549 บาท

โดยเป็นทรัพย์สินของนายเศรษฐา 659,591,567 บาท แบ่งเป็น

 • เงินสด 1 ล้านบาท 
 • เงินฝาก 68,986,558 บาท 
 • เงินลงทุน 1,501,624 บาท 
 • ที่ดิน 158,400,000 บาท 
 • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 156,423,120 บาท 
 • ยานพาหนะ 50 ล้านบาท 
 • สิทธิและสัมปทาน 87,539,563 บาท
 • มีทรัพย์สินอื่นมูลค่า 135,740,700 บาท

เปิดเซฟ “เศรษฐา” รวยพันล้าน แจ้งทรัพย์สินเพิ่ม “โทเคน-เงินฝาก”

ขณะที่ทรัพย์สินของ พ.ญ.พักตร์พิไล รวม 361,077,116 บาท ประกอบไปด้วย

 • เงินสด 1.8 ล้านบาท 
 • เงินฝาก 47,023,391 บาท 
 • เงินลงทุน 52,352,913 บาท 
 • ยานพาหนะ 2,800,000 บาท 
 • สิทธิ์และสัมปทาน 845,511 บาท 
 • ทรัพย์สินอื่นมูลค่า 253,255,300 บาท 
 • หนี้สิน 449,970 เป็นเงินเบิกเกินบัญชี

ทั้งนี้การยื่นเพิ่มเติมของนายเศรษฐา มีรายการหนังสือมอบอำนาจ 3 ฉบับ และแบบคำขอและเอกสารประกอบพร้อมสำเนาจำนวน 14 ฉบับ เนื่องจากเพิ่งทราบว่ามีทรัพย์สินเป็นดิจิทัลประเภทโทเค็นดิจิทัลชื่อ SiriHubA จำนวน 310 หน่วย มูลค่า 2,907 บาท และเงินฝากซึ่งเป็นจำนวน 197,048 บาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 199,956 บาท โดยเก็บรักษาไว้อยู่ที่ศูนย์ซื้อขายทรัพย์สินดิจิทัล ชื่อ บริษัทอีอาร์เอ็กซ์ จำกัด จึงทำให้บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่เคลื่อนไหว ก่อนหน้านี้ยังไม่มีรายการทั้งสองแสดงไว้ จึงยื่นเพิ่มเติมเพื่อเกิดความถูกต้องครบถ้วน

อย่างไรก็ตามในการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายเศรษฐาที่ยื่นไว้เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.66 ต่อสำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 1,020,468,727 บาท และครั้งนี้มีทรัพย์สินเพิ่มเป็นเงินดิจิทัลโทเค็น 310 หน่วย มูลค่า 2,907 บาท และเงินอีกจำนวนกว่า 197,048 บาท