svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

โพล เผย “เพื่อไทย” ได้ใจชาว LGBT ดัน “สมรสเท่าเทียม’”หนุนกม.รองรับจดทะเบียน

ผลโพล เผย "เพื่อไทย" ได้ใจชาว LGBT ดัน"สมรสเท่าเทียม" พบสังคมไทยให้การยอมรับ พร้อมเห็นด้วยกับการผลักดันกฎหมายรับรองการจดทะเบียนสมรสเท่าเทียม-ได้รับสิทธิอย่างเสมอภาค

13 มิถุนายน 2567 ผศ.ดร.สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล หัวหน้าแผนกวิจัย สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิดเผยว่า  จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 1,100 คน ในช่วงวันที่ 3-6 มิ.ย.67 ถึงกรณี "สมรสเท่าเทียม" โดยมีพรรคเพื่อไทย เป็นผู้ผลักดัน  ทั้งนี้การสำรวจจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศพบว่าสังคมไทยให้การยอมรับความหลากหลายทางเพศ และมีความเห็นด้วย กับการผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียม ของพรรคเพื่อไทย และคู่รักหลากหลายทางเพศควรได้รับสิทธิตามกฎหมายเช่นเดียวกับสิทธิที่คู่สมรสชายหญิง

โดยการสำรวจนั้นได้ถามถึงว่า เห็นด้วยหรือไม่กับการผลักดันกฎหมายรับรองการจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมของพรรคเพื่อไทย โดยผลสำรวจ พบว่า เห็นด้วย 82.5% ไม่แน่ใจ 8.9% และ ไม่เห็นด้วย 8.5%  

นอกจากนั้นยังได้สำรวจต่อว่าอมรับได้หรือไม่หากมีเพื่อนร่วมงานเป็นบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQIA+) พบว่า ยอมรับได้ 91.4% และ ไม่สามารถยอมรับได้ 8.6%  พร้อมทั้งถามต่อว่า หากมีสมาชิกในครอบครัวเป็นบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ  (LGBTQIA+) พบว่า   ยอมรับได้  85.9% ไม่สามารถยอมรับได้ 7.9% และยังไม่แน่ใจ 6.2% 

พร้อมทั้งถามถึงกรณีที่คู่รักหลากหลายทางเพศควรได้รับสิทธิตามกฎหมายเช่นเดียวกับสิทธิที่คู่สมรสชายหญิงได้รับหรือไม่ พบว่า ควรได้รับสิทธิทุกอย่างเหมือนกัน 56.2%  ควรได้รับสิทธิบางอย่าง 38.4% และ  ไม่ควรได้รับสิทธิใด ๆ 5.5% 

โพล เผย “เพื่อไทย” ได้ใจชาว LGBT ดัน “สมรสเท่าเทียม’”หนุนกม.รองรับจดทะเบียน