svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

“สมชาย“ โพสต์ถึงกับอึ้ง กกต.อ้างเหตุผลฟังไม่ขึ้น เดินหน้าเลือก สว.ต่อ

“สมชาย แสวงการ“ อึ้งเหตุผล กกต. เดินหน้าเลือกสภาสูงต่อ หลังอ้าง พ.ร.ป.เลือก สว. ผ่านความเห็นชอบจากหลายองค์กรฝ่ายกฎหมายมาแล้ว เชื่อไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

8 มิถุนายน 2567 นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กส่วน กรณีมติ กกต. เกี่ยวกับกรณีการเลื่อนหรือไม่เลื่อนการเลือก สว. หลังจากศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยชี้ขาด 4 มาตราใน พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. 2561 ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 107 หรือไม่ ซึ่ง กกต.ยืนยันว่า จะเดินหน้าเลือก สว.ระดับอำเภอวันที่ 9 มิ.ย.ต่อไป โดยระบุว่า 
“สมชาย“ โพสต์ถึงกับอึ้ง กกต.อ้างเหตุผลฟังไม่ขึ้น เดินหน้าเลือก สว.ต่อ

ฟังเหตุผลแถลงของเลขาธิการ กกต. ที่เดินหน้าเลือก สว. ระดับอำเภอข้อ 3 แล้ว

นึกว่าหูเฝื่อน หรือนักข่าวเขียนข่าวผิด ตรวจสอบทุกช่องทางแล้วตรงกัน บอกตามตรงครับว่า เหลือเชื่อ ที่เลขา กกต. ตีความเช่นนั้น ว่า “เหตุผลข้อ 3) มาตรา 132 ของรัฐธรรมนูญ กำหนดให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. ฉบับนี้ ส่งไปให้ความเห็นชอบจากศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องดูแล้วว่า มีประเด็นใดจะขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่แล้ว 

จะหมายความว่า กฎหมายนี้ผ่านการรับรองตรามาตรา132 มาแล้วระดับหนึ่ง”
 

เพราะข้อเท็จจริงที่น่าจะแตกต่างจากความเข้าใจที่แถลง ดังนี้

1) พรป.ตามรัฐธรรมนูญนี้ทั้ง 10 ฉบับ มิได้ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาทั้ง 10 ฉบับ หากส่งให้ศาลศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญหรือมีผู้ร้องเท่านั้น แต่จะส่งแต่ละฉบับที่เกี่ยวข้องให้กับองค์กรนั้น ๆ เท่านั้น ดังนี้ 

1.1 พรป.วิธีพิจารณาอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ส่งให้กับศาลฎีกาพิจารณา
1.2 พรป.วิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ส่งให้ศาลศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
1.3 พรป.ป.ป.ช. ส่งให้ ป.ป.ช. พิจารณา
1.4 พรป.กกต. ส่งให้ กกต. พิจารณา
1.5 พรป.กสม. ส่งให้ กสม. พิจารณา
1.6 พรป.คตง. ส่งให้ คตง. พิจารณา
1.7 พรป.ผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่งให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณา
1.8 พรป.พรรคการเมือง ส่งให้ กกต. พิจารณา
1.9 พรป.เลือก สส. ส่งให้ กกต. พิจารณา
1.10 พรป.เลือก สว. ส่งให้ กกต. พิจารณา

ดังนั้นตามที่เลขา กกต. แถลงในข้อ 3 น่าจะเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน
“สมชาย“ โพสต์ถึงกับอึ้ง กกต.อ้างเหตุผลฟังไม่ขึ้น เดินหน้าเลือก สว.ต่อ
 

2.ส่วนที่อาจมีผู้กล่าวอ้างต่อไปว่า ร่าง พรป.ดังกล่าว เคยถูกยื่นตีความให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วครั้งหนึ่ง ควรนับเป็นการผ่านศาลรัฐธรรมนูญตามาตรา 132 แล้ว ย่อมไม่เป็นความจริงเช่นกัน
เพราะขณะนั้นเป็นเพียงการยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยเฉพาะบางมาตราในบทเฉพาะกาลในมาตรา 91 , 92 , 93 เท่านั้น  ยังไม่เคยมีการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย พรป.นี้ทั้งฉบับ หรือวินิจฉัย 4 มาตรา ในมาตรา 36 , 40 , 41, 42 แต่ประการใด ซึ่งขณะนี้ศาลรัฐธรรมนูญรับไว้วินิจฉัยแล้ว
 จึงควรพิจารณาในความมุ่งหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 132 ให้ชัดเจนถูกต้องต่อไปครับ