svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

กกต.เผยยอดผู้ขาดคุณสมบัติสมัคร สว. 2 พันคน พร้อมเปิดเหตุผลตกรอบ

30 พฤษภาคม 2567
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

กกต. เปิดยอดผู้ขาดคุณสมบัติสมัคร สว. 2,021 คน ส่วนใหญ่พบเป็นสมาชิกพรรคการเมือง-กก.บห.พรรค-ไม่ไปใช้สิทธิ์ ชี้สามารถยื่นอุทธรณ์ ได้ภายใน 1 มิ.ย.นี้

30 พฤษภาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งรายงานการรับสมัครและการตรวจสอบคุณสมบัติการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  2567 ดังนี้  จำนวนผู้สมัครทั้งหมด  48,226 คนซึ่งเป็นชาย  27,839 คน และ เป็นหญิง 20,387 คน แต่จำนวนผู้สมัครที่คุณสมบัติผ่าน หลังปิดรับสมัคร เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 67 จำนวน 48,117 คน  เป็นชาย  27,779 คน และหญิง 20,338 คน 

ส่วนจำนวนผู้สมัครที่คุณสมบัติผ่าน ข้อมูลในวันที่ 29 พ.ค. 67 จำนวน 46,206 คน โดยเป็นชาย  26,727 คน และเป็นหญิง  19,479 คน  ทั้งนี้สรุปตั้งแต่การรับสมัคร มีผู้สมัครผู้ขาดคุณสมบัติ จำนวนทั้งสิ้น 2,020 คน โดยเป็นชาย  1,112 คน และเป็นหญิง  908  คน หลังจากการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ถึง 24 พฤษภาคม 2567  จาก 20 กลุ่มสาขาอาชีพตามที่กฎหมายกำหนด 

ทั้งนี้ ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่ไม่มีชื่อในประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัคร (สว.อ.13) มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา (มอบอำนาจให้ศาลจังหวัด)ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2567 หรือ ภายใน 3 วัน นับแต่วันประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล

กกต.เผยยอดผู้ขาดคุณสมบัติสมัคร สว. 2 พันคน พร้อมเปิดเหตุผลตกรอบ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากจำนวนผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา 2567 (สว.) จากจำนวน 48,117 คน ในผู้สมัคร 20 กลุ่มสาขาอาชีพ กกต. เปิดตัวผู้สมัคร สว. ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามจึงไม่ประกาศบัญชีรายชื่อเป็นผู้สมัคร สว. จำนวน 2,021 คน โดยส่วนมากเป็นสมาชิกพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรค และไม่ไปใช้สิทธิ์ถูกจำกัดสิทธิ์ตามที่กฎหมายกำหนด 

logoline