svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

กกต.มีมติไม่อุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครอง เรื่องระเบียบการแนะนำตัว สว.

27 พฤษภาคม 2567
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

เลขา กกต.เผยมติที่ประชุม กกต.ไม่อุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครอง เรื่องระเบียบการแนะนำตัว สว. ยก 4 เหตุผลการพิจารณา ชี้ไม่จำเป็นต้องออกระเบียบใหม่ ผู้สมัคร สว.แนะนำตัวได้ตามระเบียบเดิม และตามคำสั่งศาล

27 พฤษภาคม 2567 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. กล่างถึงกรณีที่ศาลปกครองกลาง ได้มีคำพิพากษาในคดี ให้เพิกถอนระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 ว่า วันนี้ กกต.ได้มีการพิจารณาคำพิพากษา มี 4 ประเด็น คือ

1.จากเงื่อนระยะเวลาหลังจากมีพระราชกฤษฎีกา หาก กกต.อุทธรณ์ คำพิพากษา กว่าคดีจะถึงที่สุดก็จะผ่านพ้นการเลือก สว. ไปแล้ว และไม่ว่าคำพิพากษาจะออกมาเป็นเช่นไร ก็ไม่เกิดประโยชน์กับการเลือก สว. ครั้งนี้แล้ว  

2.เมื่อพิจารณาสาระสำคัญของคำพิพากษาแล้วพบว่า คำพิพากษาเป็นการขยายสิทธิให้กับประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือก สว. ให้ได้มากยิ่งขึ้น และคำพิพากษาไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแนะนำตัว ของสว.แต่ประการใด  

3.เรื่องความชัดเจนในการแนะนำตัว และความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครในการแนะนำตัว  และในส่วนของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วม ในการเลือก สว.ครั้งนี้  

4.ความเรียบร้อยเพื่อประโยชน์แห่งการเลือก สว.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ประชาชนได้ สว.ตามไทม์ไลน์ คือต้นเดือนกรกฎาคม
นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต.
 

ดังนั้น กกต.พิจารณาแล้วจึงเห็นควร ไม่อุทธรณ์คำพิพากษา และจะไม่มีการแก้ไขระเบียบใด ๆ ผู้สมัครสามารถแนะนำตัวได้ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแนะนำตัวฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ควบคู่ไปกับคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง เพราะสาระสำคัญไม่ได้กระทบจึงไม่มีการแก้ระเบียบ

ส่วนความสุ่มเสี่ยงการแนะนำตัวของผู้สมัครนั้น นายแสวงกล่าวว่า ด้วยสาระสำคัญของคำพิพากษา อะไรที่ปฏิบัติได้ก็อยู่ในฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ของระเบียบที่ กกต.ออก และอะไรที่คำพิพากษาบอกว่ายกเลิก ก็เป็นสิทธิของผู้สมัครที่จะแนะนำตัวตามคำพิพากษา เช่นเรื่อง การแนะนำตัวผ่านกระดาษ ก็ไม่มีจำนวนหน้า เรื่องประวัติประสบการณ์ก็เพิ่มได้มากขึ้น อาจจะแสดงจุดยืน หรือวิสัยทัศน์เพิ่มเข้ามาได้

ส่วนจะมองว่า ผู้สมัครบางคนที่เข้าถึงสื่อได้มากกว่า อาจจะได้เปรียบนั้น นายแสวงกล่าวว่า เมื่อศาลออกมาเช่นนี้ก็ต้องปฏิบัติตามนี้และ กกต.ไม่อุทธรณ์
กกต.มีมติไม่อุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครอง เรื่องระเบียบการแนะนำตัว สว.
 

สำหรับจำนวนผู้สมัคร 4 หมื่นกว่าคนนั้น บางพื้นที่อาจจะมีผู้สมัครมากผิดปกติ ทำให้เกิดการตั้งข้อสังเกตว่า อาจจะมีการจัดตั้งกันหรือไม่นั้น นายแสวง กล่าวว่า จากที่ประเมินไว้ว่า จะมีผู้สมัครถึงแสนคน เพราะในจำนวนนี้ อาจมีการจัดตั้งเข้ามา แต่ด้วยระบบไขว้และคุณสมบัติการสังกัดพรรคการเมืองและเรื่องอายุ จึงถือว่ามีผู้สมัครประมาณนี้ถือเป็นธรรมชาติ แต่ถ้ามีการจัดตั้ง หรือฮั้ว การฮั้วอาจจะยังไม่เกิดขึ้น แต่เป็นการจัดแถวให้มีคนมาสมัคร หรือมีการจ้างให้มาสมัครหรือไม่ ซึ่งก็ต้องดูทุกจังหวัด 

กฎหมายจึงระบุให้เราไม่เปิดเผยชื่อ ในระหว่างการรับสมัคร เพื่อไม่ให้เกิดการฮั้วหรือได้ประโยชน์เสียเปรียบซึ่งกันและกัน สำหรับจำนวน 40,000 กว่าเกือบ 50,000 คนถือว่าค่อนข้างเป็นธรรมชาติ ซึ่งในหลายจังหวัดก็พบเรื่องการจัดตั้งที่ต้องตรวจสอบและต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานต่อไป

ส่วนการแนะนำตัวผู้สมัคร สว.ที่ผ่านมาแทบจะไม่ต้องกังวลแล้ว เพราะที่ผ่านมาผู้สมัครแนะนำตัวตามแบบของ กกต.ก็ถูกต้องอยู่แล้ว และทุกคนก็พยายามทำตัวให้เป็นไปตามระเบียบของเราที่ออก บางคนที่รู้สึกอึดอัดเราก็แก้ให้ไปฉบับหนึ่ง และยังมีคำพิพากษาของศาลปกครองอีก ข้อที่มีอยู่เดิมก็ปฏิบัติตามนั้น ส่วนข้อที่ถูกยกเลิกก็สามารถทำได้ตามคำสั่งของศาลปกครอง เพราะศาลปกครองไม่ได้วางแนวไว้ว่าต้องทำอย่างไร แต่ขอให้ระวังโทษตามมาตรา 77 คือ การกระทำในลักษณะของการจูงใจให้ผู้อื่นสมัครเข้ารับเลือกเป็น สว. หรือถอนการสมัคร และการขอคะแนนและคะแนน ไม่สามารถทำได้
กกต.มีมติไม่อุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครอง เรื่องระเบียบการแนะนำตัว สว.

logoline