svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เปิดชื่อ 40 สว. ร้องสอยนายกฯ ใครเป็นใครดูได้ที่นี่

25 พฤษภาคม 2567
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

เปิดชื่อ 40 สว. ร้องสอย “เศรษฐา” พ้นเก้าอี้นายกฯ ปมแต่งตั้ง “พิชิต ชื่นบาน” นั่งรัฐมนตรี ใครเป็นใครดูได้ที่นี่

25 พฤษภาคม 2567 จากกรณีกลุ่ม 40 สว. ได้ร่วมกันเข้าชื่อร้องศาลรัฐธรรมนูญ สอบคุณสมบัตินายกฯ ของนายเศรษฐา ทวีสิน ปมแต่งตั้งนายพิชิต ชื่นบาน เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 พ.ค. ที่ผ่านมา ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากรับคำร้อง แต่ไม่หยุดสั่งปฏิบัติหน้าที่ โดยให้ "นายกฯเศรษฐา" ชี้แจงต่อศาลภายใน 15 วัน 

โดยรายชื่อของ กลุ่ม 40 สว.  ที่เข้าชื่อร้องนายกรัฐมนตรี มีดังนี้

 • นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์
 • นายจเด็จ อินสว่าง
 • นายจิรชัย มูลทองโร่ย
 • นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
 • นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต
 • นายจัตุรงค์ เสริมสุข
 • พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
 • พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์
 • ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ
 • นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ
 • นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม
 • พลตำรวจโท ตรีทศ รณฤทธิวิชัย
 • นายถนัด มานะพันธุ์นิยม
 • นายถวิล เปลี่ยนศรี
 • นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี
 • พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
 • พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร
 • นายธานี อ่อนละเอียด
 • พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน
 • พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์

 

 • นางประยูร เหล่าสายเชื้อ
 • นางสาวปียฉัฏฐ์ วันเฉลิม
 • นายพลเดช ปิ่นประทีป
 • พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป
 • นายพิทักษ์ ไชยเจริญ
 • นายมหรรณพ เดชวิทักษ์
 • พลเอก สุนทร ขำคมกุล
 • พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์
 • ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี
 • นางวรารัตน์ อติแพทย์
 • นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร
 • นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล
 • พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร
 • หม่อมหลวงสกุล มาลากุล
 • นายสมชาย แสวงการ
 • พลตำรวจโท สมบัติ มิลินทจินดา
 • นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์
 • นายสังศิต พิริยะรังสรรค์
 • นายประพันธุ์ คูณมี
 • พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์
logoline