svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ธีรยุทธ" ร้องศาลปกครองระงับระเบียบ 3 ฉบับเลือก สว.เหตุขัดรัฐธรรมนูญ

21 พฤษภาคม 2567
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

"ธีรยุทธ สุวรรณเกษร" ฟ้องศาลปกครองขอให้เพิกถอนกติกาเลือก สว. เหตุขัดรัฐธรรมนูญ แถมระเบียบเปิดช่องเอื้อคนมีพวก-เงินฮั้วจัดตั้งลงคะแนน 

21 พฤษภาคม 2567 "นายธีรยุทธ สุวรรณเกษร" ในฐานะทนายความผู้รับมอบอำนาจจาก น.ส.วิเดือน งามปลั่ง ผู้สมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ยื่นฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต่อศาลปกครอง ขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอน ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 ข้อ 91 ข้อ 3 ข้อ 6 และระเบียบกกต. ว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสว. ฉบับที่ 2 พ.ศ 2567 ข้อ 8

พร้อมทั้งขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาระงับใช้ระเบียบดังกล่าว ไว้จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา และส่งความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตาม มาตรา 212 วรรคหนึ่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว. 2561 มาตรา 36 มาตรา 41 และมาตรา 42 ตัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 107 หรือไม่ด้วย 

โดยนายธีรยุทธ กล่าวว่า ที่ต้องมายื่นฟ้องเนื่องจากระเบียบทั้ง 3 ฉบับ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 107 ที่ได้วางหลักการสำคัญไว้ว่า การเลือกกันเองของ สว.จะต้องมีมาตรการที่ทำให้การเลือก สว.มีความสุจริต เที่ยงธรรม ในทุกระดับ ป้องกันไม่ให้เกิดการฮั้ว ประชาชนต้องมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งโดยตรงและโดยอ้อม  

นอกจากนี้ โดยเน้นให้ประชาชนทั่วไปมีสิทธิ์ที่จะเข้ารับสมัคร จึงต้องไม่มีค่าใช้จ่ายเกินกำลังของบุคคลทั่วๆ ไป และตนมองว่าค่าสมัคร คนละ 2,500 บาท นั้นสูงเกินไป อีกทั้ง ในการแบ่งกลุ่ม ก็ต้องแบ่งในลักษณะที่ทำให้ประชาชน ซึ่งมีสิทธิ์สมัคร สามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้

"มองว่าระเบียบทั้ง 3 ฉบับ ที่มีข้อกำหนดให้ผู้ช่วยเหลือผู้สมัคร สามารถช่วยผู้สมัครในการแนะนำตัว จะทำให้เกิดการแทรกแซง ครอบงำ จากบุคคลที่ไม่ใช่ผู้มีสิทธิ์เลือก ทำให้เกิดความได้เปรียบไม่เป็นธรรม ระหว่างผู้สมัครรับเลือกเป็น สว.ด้วยกัน" นายธีรยุทธ กล่าว 

 

ขณะเดียวกัน การให้ผู้สมัครสามารถแนะนำตัวด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ และประชาชนอาจเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ ก็เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้สมัครที่มีกำลังทรัพย์ กำลังคน เครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์ค สามารถใช้กลไกเหล่านี้สร้างความได้เปรียบ ไม่เป็นธรรม เหลื่อมล้ำ กับผู้สมัคร สว.รายอื่น

อย่างไรก็ตาม และการที่ระเบียบเปิดช่องให้ผู้สมัคร ไม่ต้องลงคะแนนให้ตัวเอง จะทำให้เกิดการรับจ้างลงสมัครเพียงเพื่อจะได้มีเสียงโหวต จากกลุ่มผู้สมัครที่จัดตั้งขึ้น หรือกลุ่มผู้สมัครนั้นอาจจะมีพฤติกรรมชี้นำ ครอบงำ ชักจูง สั่งการ หรือสมยอมให้มีการเลือกเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ทำให้การเลือกสว. เกิดความเสียหาย ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง จึงขอให้ศาลมีคำสั่งตามที่ร้องขอ

logoline