svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"พักตร์พิไล ทวีสิน" ติด ปปร. รุ่น 28 ร่วมคลาส "ภาคธุรกิจ-นักการเมือง" เพียบ

15 พฤษภาคม 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"สถาบันพระปกเกล้า" เปิดชื่อ ปปร. 28 มี "พักตร์พิไล ทวีสิน" ภริยานายกฯ ร่วมรุ่นด้วย พร้อม "นักธุรกิจ-เครือญาติรมต.- บ้านใหญ่การเมือง" ขณะที่ "ก้าวไกล" มาเรียนเพียบ ส่วน "รังสิมันต์-เท่าพิภพ" ติดตัวสำรอง

15 พฤษภาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถาบันพระปกเกล้า ได้ออกประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 28

โดยมีรายชื่อบรรดานักการเมือง นักธุรกิจ และข้าราชการคนดัง รวม 160 คน และมีรายชื่อสำรอง 17คน 

สำหรับรายชื่อที่น่าสนใจปรากฏว่ามีชื่อของ "นางพักตร์พิไล ทวีสิน" แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านเวชศาสตร์ชะลอ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ภรรยา "นายเศรษฐา ทวีสิน" นายกรัฐมนตรี อยู่ในลำดับที่ 81

นอกจากนี้ ยังมีรายชื่อ สส. ของพรรคต่างๆ ที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าว อาทิ 

พรรคเพื่อไทย 

 • น.ส.ชญาภา สินธุไพร น้องสาว น.ส.จิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • นายพชร จันทรรวงทอง บุตรชาย "นายประเสริฐ จันทรวงทอง" รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


พรรคก้าวไกล   

 • นายกรุณพล เทียนสุวรรณ
 • นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์
 • นายปารมี ไวจงเจริญ
 • นายมานพ คีรีภูวดล 

พรรคประชาธิปัตย์ 

 • นายศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง บุตรชาย นายเดชอิศม์  ขาวทอง เลขาธิการพรรค


พรรคพลังประชารัฐ

 • นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ 


พรรคประชาชาติ

 • นายซูการ์โน มะทา น้องชาย นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานรัฐสภา   


ส่วนภาคธุรกิจ มีคนจากหลายบริษัทยักษ์ใหญ่ อาทิ

 • นายชาลี บาลมงคล รอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านอำนวยการโครงการพลังงานสะอาดบริษัทไทยออยล์จำกัด (มหาชน) 
 • นายเชิดชัย บุญชูช่วย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บมจ. ปตท.
 • นายพีรสิทธิ์ บุญนำ ผู้อำนวยการธุรกิจสัตว์น้ำบริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • น.ส.ศรีรัชต์ ธนะรัชต์ กรรมการบริหารบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด


ขณะที่ นายรังสิมันต์ โรม และ นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สส. พรรคก้าวไกล ติดตัวสำรอง

logoline