svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"อุ๊งอิ๊งค์" ขันน็อตตั้ง 4 ที่ปรึกษาตรวจสอบการดำเนินงาน สก.เพื่อไทย

15 พฤษภาคม 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"แพทองธาร ชินวัตร" ลงนามเซ็นตั้ง 4 อรหันต์เพื่อไทย "ชูศักดิ์-ภูมิธรรม-หมอเลี๊ยบ-มาดามแจ๋น" นั่งที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานของ สก.พรรค พร้อมเพิ่ม "มานะ คงวุฒิปัญญา" เป็นกรรมการโดยให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

15 พฤษภาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (14พ.ค.) "น.ส.แพทองธาร ชินวัตร" หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้ลงนามคำสั่งพรรคเพื่อไทย เรื่องที่ 0003/2567 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งพรรคเพื่อไทย ที่ 0002/2567

ตามที่ได้มีคำสั่งพรรคเพื่อไทย ที่ 0002/2567 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567 แต่งตั้ง "คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทย" เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครให้สัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์

"อุ๊งอิ๊งค์" ขันน็อตตั้ง 4 ที่ปรึกษาตรวจสอบการดำเนินงาน สก.เพื่อไทย
 

 

และสอดคล้องกับแนวนโยบายของพรรคเพื่อไทยนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมควรแต่งตั้งบุคลากรของพรรค ผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ให้เป็นที่ปรึกษาและกรรมการเพิ่มเติม

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ. 2561 ข้อ 63 (7) จึงให้แก้ไขเพิ่มเติม

คำสั่งพรรคเพื่อไทย ที่ 0002/2567 ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ให้เพิ่มบุคคลผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ

  1. รศ.ชูศักดิ์ ศิรินิล ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
  2. นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
  3. นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
  4. นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
     

ข้อ 2. ให้เพิ่มนายมานะ คงวุฒิปัญญา เป็นกรรมการอีกหนึ่งคน

โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามคำสั่งพรรคเพื่อไทย ที่ 0002/2567 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567 ทุกประการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2567

นางสาวแพทองธาร ชินวัตร

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย

logoline