svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"สุทธิพงษ์" เผยมหาดไทยพร้อมอำนวยความสะดวกเลือก สว. ให้สุจริต-เที่ยงธรรม

13 พฤษภาคม 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"สุทธิพงษ์ จุลเจริญ" เผย ก.มหาดไทย ส่งหนังสือถึงทุกจังหวัด เตรียมพร้อมข้าราชการอำนวยความสะดวกการเลือก สว. ให้เกิดความสุจริต-ยุติธรรม แย้ม มท. ร่วม กกต. จัดกิจกรรม Kick Off "20 กลุ่มอาชีพร่วมใจ ขับเคลื่อนประเทศไทยไปพร้อมกัน"

13 พฤษภาคม 2567 "นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ" ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ปี 2567 ภายใต้การดำเนินการของกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภา ทั้งระดับอำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ มหาดไทยทุกคน รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีส่วนร่วมในการอำนวยความสะดวกให้กับการเลือก สว. ด้วยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกได้มาทำหน้าที่ ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก สว. รวมถึงดูแลความสงบเรียบร้อยในการบริหารจัดการร่วมกับทุกภาคส่วน

อย่างไรก็ตาม ซึ่งการเลือก สว. ครั้งนี้มีความพิเศษ เพราะผู้รับเลือกและผู้มีสิทธิเลือกจะต้องมาจาก 20 กลุ่มอาชีพ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ามาสมัครรับเลือกเป็น สว. และขอเชิญชวนบุคคลกลุ่มอาชีพดังกล่าวมาร่วมเลือก สว. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์ประเทศชาติให้ขับเคลื่อนไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

สำหรับการเลือก สว.ในครั้งนี้ จะมีการเลือกผู้แทนตั้งแต่ระดับอำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือสั่งการให้ทุกจังหวัด เตรียมการจัดบุคลากร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการเลือก สว. ในทุกระดับ โดยทำงานร่วมกับ กกต. อย่างใกล้ชิด และจัดให้มีการประชุมซักซ้อมในทุกลำดับขั้นตอนภายใต้การดำเนินการของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

อย่างไรก็ตาม จึงขอให้มั่นใจว่า กระทรวงมหาดไทยมีองคาพยพ มีบุคลากรที่เพียงพอสำหรับการอำนวยความสะดวก สนับสนุนให้การเลือก สว. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ และยุติธรรม ในทุกพื้นที่ โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้สำนักบริการการทะเบียน (สน.บท.) ทำหน้าที่ในการจัดทำบัญชีผู้มีสิทธิเลือก สว. รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือก

อย่างไรก็ตาม ซึ่งจะเป็นขั้นตอนสำคัญในการพิจารณาตรวจสอบว่าจะได้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นคนดี พร้อมกับจะประชาสัมพันธ์การเลือก สว. ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของจังหวัด อำเภอ รวมถึงช่องทางสื่อออนไลน์ทุกช่องทาง หากประชาชนมีความสนใจสมัคร สว. สามารถศึกษารายละเอียดผ่านแอปพลิเคชัน "ThaiD" หรือบัตรประจำตัวประชาชนดิจิทัล เพื่อติดต่อขอรับเอกสารได้

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า และหากมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงทางโทรศัพท์ สายด่วน 1567 ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ได้ตลอด 24 ชม.

"ขอให้ข้าราชการทุกท่าน ซึ่งหมายถึงข้าราชการ พนักงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกสังกัด ทุกระดับ ได้พร้อมใจกันทำหน้าที่รับใช้ประเทศชาติและประชาชน เพื่อสนับสนุนการได้มาซึ่ง สว. อย่างเป็นธรรมและเป็นกลาง หากมีผู้ใดฝ่าฝืน จะถูกลงโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด จึงขอให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตา ในการกำกับดูแลและแจ้งเบาะแส หากมีผู้ที่กระทำผิด และมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตในการเลือก สว. ให้แจ้งไปยังผู้บังคับบัญชา หรือร้องเรียนผ่านสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 เพื่อให้การเลือก สว. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม" ปลัดกระทรวงมหาดไทย ระบุ

 

ทั้งนี้ "นายอนุทิน ชาญวีรกูล" รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย จะเป็นประธานมอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนบทบาทของ กกต. ในการจัดการรับเลือก สว. ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

นอกจากนี้ ในวันที่ 17 พ.ค.นี้ เวลา 09.00 - 11.00 น. กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ กกต. จัดกิจกรรม Kick Off การเลือกสมาชิกวุฒิสภา ปี 2567 "20 กลุ่มอาชีพร่วมใจ ขับเคลื่อนประเทศไทยไปพร้อมกัน" และจัดเสวนาในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมสมาชิกวุฒิสภา ปี 2567" ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่
 

logoline