svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ธีรยุทธ" ปัดยื่นผู้ตรวจฯส่งศาลรธน.เพื่อเตะถ่วงให้สว.ชุดเดิมอยู่ต่อ

19 เมษายน 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"ธีรยุทธ" ร้องผู้ตรวจฯ ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาการเลือก สว. ขัดรัฐธรรมนูญ ม.107 เหตุไร้มาตรการป้องกันการสมยอมหรือฮั้ว ปัดร้องหวังช่วยยื้อวุฒิสภาให้อยู่ต่อ มองควรรอศาลก่อนเซฟความเสียหาย-งบประมาณ 

19 เมษายน 2567 "นายธีรยุทธ สุวรรณเกษร" ทนายความอิสระ เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินผ่าน นายปิยะ ลือเดชกุล ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เพื่อขอให้พิจารณาเสนอเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 40 , 41 และ มาตรา 42 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา107 หรือไม่

โดยนายธีรยุทธ กล่าวว่า เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญมาตรา 107 ที่บัญญัติว่า "มาตรการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การเลือกกันเองเป็นไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม" ต้องบัญญัติมาตรการเพื่อป้องกันผู้สมัครรับเลือกเป็น สว.มีการสมยอมกันในการเลือกกันเอง โดยไม่เลือกตนเอง ต้องสันนิษฐานว่ามีการสมยอมกันในการเลือก และถือว่าการเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

ทั้งนี้ จึงบัญญัติไว้ใน พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. ตามมาตรา 94 (7) มาตรา 95 (7) และมาตรา 96 (4) แต่ปรากฏว่ามาตรา 40 (1) (8) การเลือกกันเองระดับอำเภอ มาตรา 41 (1) (8) การเลือกกันเองระดับจังหวัด และมาตรา 42 (1) ถึง (6) การเลือกกันเองระดับประเทศ

 

อย่างไรก็ตาม กลับไม่มีบทบัญญัติที่กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันผู้สมัครรับเลือก สว. มีการสมยอมกันในการเลือกกันเองโดยไม่เลือกตนเอง ต้องสันนิษฐานว่ามีการสมยอม และถือว่าการเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงเป็นการบัญญัติที่อาจทำให้การเลือก สว.เฉพาะในขั้นตอนผู้สมัครเลือกกันเองไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมมีผลให้บทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวตราขึ้นโดยขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 107

เมื่อถามว่า กระบวนการเลือก สว.ควรชะลอไว้ก่อนเพื่อรอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเกี่ยวกับที่มาของ สว.ให้แล้วเสร็จก่อนหรือไม่ นายธีรยุทธ กล่าวว่า ส่วนตัวได้เร่งทำคำร้องขึ้นเพื่อหวังเป็นกระบวนการป้องกันความเสียหายต่อประเทศ โดยเฉพาะงบประมาณที่ต้องสูญเสียไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็น

 

"เมื่อมีข้อบกพร่องหรือได้บัญญัติไว้ อาจเข้าข่ายขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ การป้องกันเสียก่อน จะเซฟบ้านเมืองไว้ได้ หากขยับไปอีกสักนิดเพื่อรับคำวินิจฉัยก็คงจะดี" นายธีรยุทธ กล่าว 

ส่วนเกรงว่าจะเป็นการช่วยยื้อเวลาให้ สว.ชุดปัจจุบันอยู่ต่อนั้น ยืนยันว่าไม่ใช่ เนื่องจากรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่าประชาชน หรือปวงชนชาวไทยมีสิทธิ์ เมื่อพบความไม่ชอบธรรม มีอำนาจอย่างเต็มที่ ในการเสนอเรื่องต่อหน่วยงานรัฐทุกหน่วยงาน และหน่วยงานรัฐจำเป็นที่จะต้องฟังเสียงสะท้อนปัญหา ซึ่งตนก็เป็นเพียงคนหนึ่ง ที่เสนอความเห็นผู้ตรวจการแผ่นดินจึงควรวินิจฉัย  

สำหรับกระแสข่าวว่า สว.จะยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อที่จะอยู่ต่อ นายธีรยุทธ กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ  ว่าเห็นควรจะดำเนินการเลือกไปพลางก่อน หรือจะชะลอไว้ ดังนั้นหากคำร้องของตนมีความน่าเชื่อถือเพียงพอ และมีความน่าจะเป็นได้ว่าบทบัญญัติ มาตรา 40 , 41 และ 42 ไม่ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันการสมยอมกันไว้จริง ก็ควรที่จะแก้ไขกฎหมายเสียก่อน  

นายธีรยุทธ กล่าวต่อว่า ซึ่งการแก้ไขกฎหมายก็จะเป็นที่จะต้องเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่วมกัน เพราะการพิจารณากฎหมายฉบับนี้ สว.ก็อยู่ด้วย หากจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอน สว.ก็ควรต้องอยู่

 

"ผมจึงไม่ได้คิดว่า จะมาช่วยเพื่อให้ สว.ได้อยู่ทำงานต่อหรือไม่ เพราะกฎหมายกำหนดไว้ว่า ตราบใดที่ยังไม่มี สว.ชุดใหม่เข้ามารับหน้าที่ ชุดเดิมก็คงต้องรั้งการทำงานไว้อยู่" นายธีรยุทธ ระบุ 

logoline