svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เอกฉันท์! "ศาลรัฐธรรมนูญ" ไม่รับคำร้องปมแก้รัฐธรรมนูญก่อนทำประชามติ

17 เมษายน 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

มติเอกฉันท์! "ศาลรัฐธรรมนูญ" ไม่รับคำร้องกรณียื่นตีความแก้ไข รธน. ก่อนทำประชามติ เหตุเคยมีคำวินิจฉัยชัดเจนแล้ว ชี้การบรรจุวาระเป็นอำนาจของประธานรัฐสภา

17 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ถึงผลการประชุมปรึกษาคดีที่สำคัญ โดยมีประเด็นกรณีที่ประธานรัฐสภาขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) ต่อกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 

ในกรณีพิจารณาบรรจุวาระและพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหาให้ทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยไม่มีผลการออกเสียงประชามติ ว่าประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้หรือไม่ และกรณีสอบถามถึงประเด็นการทำประชามติ ในขั้นตอนก่อนการบรรจุร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม

 

ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ สั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณา เป็นมติเอกฉันท์ 7 เสียง ด้วยเหตุผล คือ คำร้องดังกล่าวเป็นเพียงข้อสงสัย และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญอธิบายเนื้อหาคำวินิจฉัยที่ 4/2564 ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยโดยละเอียดชัดเจนแล้ว จึงไม่ใช่กรณีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาที่เกิดขึ้นแล้ว 

นอกจากนี้ อีกทั้งการบรรจุวาระเป็นหน้าที่และอำนาจของประธานรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ดังนั้น จึงไม่เข้าเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

สำหรับตุลาการที่ไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและลงมติคดีดังกล่าว มี  2 คน คือ 

  • นายสุเมธ รอยกุลเจริญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพราะอยู่ระหว่างรอการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ 
  • นายอุดม รัฐอมฤต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ขอถอนตัวจากการพิจารณาคดี เนื่องจากเคยเป็นผู้เชี่ยวชาญของศาลรัฐธรรมนูญ และให้ความเห็นต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 4/2564
logoline