svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ทบ.ปลื้ม ปีนี้ชายไทยสมัครใจ "เกณฑ์ทหาร" 3.8 หมื่นคน สูงกว่าปีที่แล้ว 2.5 พันคน

14 เมษายน 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ทบ.ปลื้ม ปีนี้ชายไทยสมัครใจ "เกณฑ์ทหาร" 3.8 หมื่นคน สูงกว่าปีที่แล้ว 2.5 พันคน ด้าน ผู้บัญชาการทหารบก สั่งปรับปรุงโรงนอนหน่วยฝึกทหารใหม่ 366 แห่งทั่วประเทศ พร้อมรับทหารใหม่เข้าประจำการ 1 พ.ค. นี้

เมื่อวานนี้ (13 เมษายน 2567) ร.อ.หญิง จุฑาพัชร เปรมบัญญัติ ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า จากการที่กองทัพบกดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2567 ตั้งแต่ 1-12 เมษายน (เว้น 6 เมษายน) ปัจจุบันการตรวจเลือกฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว

โดยมีผู้สมัครใจร้องขอเข้าเป็นทหารกองประจำการในวันตรวจเลือกฯ 24,025 คน มีพื้นที่ที่มีคนสมัครใจเต็มจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี, อ.นาทวี จ.สงขลา, อ.บางเลน จ.นครปฐม, อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และเขตบางแค จ.กรุงเทพฯ

ทบ.ปลื้ม ปีนี้ชายไทยสมัครใจ \"เกณฑ์ทหาร\" 3.8 หมื่นคน สูงกว่าปีที่แล้ว 2.5 พันคน

เมื่อรวมกับจำนวนยอดผู้สมัครโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ 14,135 คน แล้วจะได้จำนวนยอดผู้ที่สมัครใจเป็นทหารในปี 2567 ทั้งสิ้น 38,160 คน

เมื่อเทียบกับยอดสมัครใจในปี 2566 ที่มีจำนวน 35,617 คน (โดยแบ่งเป็นผู้สมัครใจร้องขอฯ ในวันตรวจเลือกฯ 25,461 คน และผู้สมัครใจด้วยระบบออนไลน์ 10,156 คน) ทำให้ในปีนี้มีจำนวนยอดผู้สมัครใจเป็นทหารกองประจำการ สูงขึ้นกว่าปีที่แล้วถึง 2,553 คน นับเป็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมของกองทัพที่มีผู้ให้ความสนใจสมัครใจเข้าเป็นทหารในปริมาณที่สูงขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมในการผลักดันให้เกิดการสมัครใจเป็นทหารกองประจำการให้มากที่สุด หรือจนถึงขั้นเป็นระบบสมัครใจโดยสมบูรณ์ในอนาคต

ทบ.ปลื้ม ปีนี้ชายไทยสมัครใจ \"เกณฑ์ทหาร\" 3.8 หมื่นคน สูงกว่าปีที่แล้ว 2.5 พันคน

การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการที่ผ่านมา กองทัพบกขอขอบคุณชายไทยที่มีความรับผิดชอบให้ความร่วมมือเข้ารับการตรวจเลือกฯ และชายไทยที่สมัครใจเป็นทหารในวันตรวจเลือกฯ รวมทั้งเจ้าหน้าที่และส่วนราชการที่ให้การสนับสนุนในทุกพื้นที่ ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการตาม กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง โปร่งใส ทำให้การตรวจเลือกฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

พร้อมกันนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ยังได้สั่งการให้กรมการทหารช่าง ปรับปรุงโรงนอนหน่วยฝึกทหารใหม่ 366 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้มีระบบระบายความร้อนและเพิ่มการหมุนเวียนของอากาศ ด้วยการซ่อมและติดตั้งมุ้งลวดใหม่

ติดตั้งพัดลมขนาด 24 นิ้ว และติดตั้งสปริงเกอร์หลังคาเพื่อรดน้ำไล่ความร้อนออกจากเพดาน ทำให้ห้องนอนเย็น ซึ่งจะเสร็จพร้อมรับทหารใหม่ที่จะเข้าประจำการใน 1 พฤษภาคม 2567 นี้ เพื่อจะได้มีโรงนอนที่สะดวกสบาย น่าอยู่ และปลอดภัยรอต้อนรับทหารกองประจำการทุกนาย

ทบ.ปลื้ม ปีนี้ชายไทยสมัครใจ \"เกณฑ์ทหาร\" 3.8 หมื่นคน สูงกว่าปีที่แล้ว 2.5 พันคน ทบ.ปลื้ม ปีนี้ชายไทยสมัครใจ \"เกณฑ์ทหาร\" 3.8 หมื่นคน สูงกว่าปีที่แล้ว 2.5 พันคน

logoline