svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ไม่รับคำร้อง "ไผ่ ลิกค์" หลังยื่นศาลรัฐธรรมนูญสอบ 4 องค์กรทำชวดนั่งรมต.

"ศาลรัฐธรรมนูญ" ไม่รับคำร้อง "ไผ่ ลิกค์" ยื่นสอบ 4 หน่วยงาน หลังถูกตรวจสอบคุณสมบัติ จนอดนั่งรมช.พาณิชย์ เหตุองค์กรต่าง ๆ ทำตามหน้าที่ในรัฐธรรมนูญ

3 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่คำวินิจฉัย คำร้องกรณีที่ "นายไผ่ ลิกค์" สส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการกระทำของหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย

  • สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
  • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  • คณะกรรมการการเลือกตั้ง
  • ผู้ตรวจการแผ่นดิน


โดยให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ ทำให้ตนเองไม่สามารถรับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยหลักนิติธรรมจำกัดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา 3 วรรคสอง และมาตรา 25

 

อย่างไรก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องไม่ปรากฏว่า นายไผ่ ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยตรง จากการกระทำขององค์กรทั้ง 4

ทั้งนี้ เพราะถือเป็นอำนาจหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญพิจารณารายชื่อบุคคล เพื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี ดังนั้น คำร้องของนายไผ่ ไม่อาจยื่นได้ตามรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องดังกล่าวของนายไผ่ไว้พิจารณา

อนึ่ง ช่วงการจัดตั้ง ครม. ในรัฐบาล "นายเศรษฐา ทวีสิน" นายกรัฐมนตรี ได้มีชื่อของนายไผ่ ซึ่งเป็นโควตาของพรรคพลังประชารัฐ รวมอยู่ด้วย แต่ปรากฏว่าก่อนมีการนำเสนอชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ โค้งสุดท้าย ชื่อนายไผ่ ต้องหลุดออกเนื่องจากติดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติ

ขณะที่ การสัมภาษณ์ล่าสุดวานนี้ (2เม.ย.) ท่ามกลางกระแสข่าวว่าจะมีการปรับ ครม. โดยนายเศรษฐา ยังยืนยันช่วงหนึ่งว่า โควตาของพรรคพลังประชารัฐก็ยังเป็นคนโควตาเดิมที่อยู่มานานแล้ว เช่นเดียวกับโควตาของพรรคเพื่อไทย ก็เป็นโควตาเดิมที่มีมานานแล้ว