svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ก้าวไกลระทึก! ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง กกต. ยื่นยุบพรรค ให้ส่งชี้แจงใน 15 วัน

03 เมษายน 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ก้าวไกลระทึก! ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้อง กกต. ยื่นยุบพรรค ไว้พิจารณาวินิจฉัย เหตุมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีพฤติการณ์ล้มล้างการปกครอง ตามรัฐธรรมนูญ ม.49 ให้ส่งชี้แจงข้อกล่าวหาใน 15 วัน

3 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ที่ ศาลรัฐธรรมนูญมีการประชุมปรึกษาคดีสำคัญและเป็นที่สนใจของประชาชน เรื่องพิจารณาที่ 10/2567 กรณี คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกล โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ร้อง) โดยนายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคำร้องกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้อง) มีพฤติการณ์กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2561 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) 

 

ข้อเท็จจริงปรากฏตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2567 จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้อง เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้อง และห้ามมิให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ภายในกำหนดสิบปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92วรรคสอง และมาตรา 94 วรรคสอง

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่า เป็นกรณีที่ผู้ร้องมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคผู้ถูกร้องกระทำการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 (13) ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2561 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง  แจ้งให้ผู้ร้องทราบ และส่งสำเนาคำร้องให้พรรคผู้ถูกร้องยื่นคำชี้ แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 54

"ชัยธวัช" ยันพรรคเตรียมการพอสมควร 

ขณะที่ "นายชัยธวัช ตุลาธน" สส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวว่า การที่ศาลรัฐธรรมนูญให้เวลา 15 วัน เพื่อยื่นชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา อย่างน้อยก็เป็นกระบวนการตามปกติที่เริ่มต้น หลังจากที่ศาลรับคำร้องและก็เปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกกล่าวหา ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ซึ่งได้เตรียมการมาก่อนหน้านี้แล้วพอสมควร

ทั้งนี้ ในเรื่องการเตรียมคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ซึ่งเมื่อได้รับเรื่องอย่างเป็นทางการจากศาลแล้ว ฝ่ายกฎหมาย และแกนนำพรรคที่เกี่ยวข้อง ก็จะทำเอกสารให้ดีที่สุด และหากดูจากระยะเวลาแล้ว ก็คงเป็นช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ไม่นาน

เตรียมแถลงสู้คดีต่อสาธารณะ

 

"โดยจะถือโอกาสนี้ ในระยะใกล้เคียงกันแถลงต่อสู้คดีต่อสาธารณะด้วย ไม่ใช่เพียงแต่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญอย่างเดียว สำหรับรายละเอียดต่างๆขอให้รอฟังคำแถลงชี้แจงต่อสาธารณะทีเดียว ซึ่งจะเป็นทั้งเรื่องข้อกฎหมายที่จะมาต่อสู้กัน" นายชัยธวัช กล่าว 

ไม่กระทบอภิปรายรอคุยสมาชิก-สส.เสาร์นี้

ทั้งนี้ ยืนยันว่าการรับเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ (3เม.ย.) ไม่กระทบต่อการทำหน้าที่อภิปรายในสภา ทุกอย่างยังคงเดินหน้า และหลังจากอภิปราย ม.152 แล้วเสร็จ จะมีประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคก้าวไกลในวันที่ 6 เม.ย.นี้ ซึ่งจะถือเป็นโอกาสในการพูดคุยกับสมาชิก และ สส.พรรค

ถูกยื่นยุบไม่ได้แปลว่าจะถูกยุบพรรค

เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ ว่าเหตุการณ์นี้จะทำให้สมาชิกพรรคไขว้เขว นายชัยธวัช ยืนยันว่า มันนิ่งแล้ว คุยกันมาหลายครั้ง ตอนนี้เดินหน้าสู้คดี โดยขออย่าเพิ่งด่วนสรุป ว่าคดีนี้จะเป็นอย่างไร จะเห็นว่ายังมีข้อโต้แย้งในทางกฎหมายอยู่ แปลว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยตาม ม.49 วินิจฉัยว่าการกระทำของพรรคก้าวไกลเป็นการล้มล้างการปกครอง แปลให้ยุติการกระทำนั้น

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการสั่งไปแล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่า เมื่อมีการร้องให้ยุบพรรคตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง ม.92 จะต้องดำเนินการตัดสินว่า ข้อเท็จจริงเพียงพอแล้วจะถูกยุบพรรค เนื่องจากมีแง่มุมทางกฎหมาย และข้อเท็จจริงที่ยังต้องต่อสู้กันอยู่ ซึ่งตนมองว่าศาลมีดุลยพินิจที่จะพิจารณาได้ 


 

logoline