svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เริ่มปฏิรูปแล้วใช่ไหม สภากลาโหมสั่งเร่งปรับลดกำลังพล ยุบหน่วยทหารซ้ำซ้อน

21 มีนาคม 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

เริ่มปฏิรูปกองทัพแล้วใช่ไหม ที่ประชุมสภากลาโหมเปิดแผนปรับโครงสร้าง สั่งเร่งปรับลดกำลังพล ยุบหน่วยทหารซ้ำซ้อน พร้อมเปิดชื่อหน่วยทหารถูกยุบ-ปรับโอน ภายในปี 70 ตั้งเป้าหั่นกำลังพล 700 อัตรา

เป็นอีกประเด็นที่สังคมยังคงติดตาม เกี่ยวกับ "นโยบายปฏิรูปกองทัพ" ของกระทรวงกลาโหม ที่ฝ่ายการเมืองและผู้คนรุ่นใหม่ พยายามผลักดันให้เกิดขึ้น และยิ่งเป็นที่น่าสนใจ เนื่องจากใกล้เข้าสู่ฤดูกาล "ทหารเกณฑ์" ในวันที่ 1 เม.ย. 67 ที่จะถึงนี้ ซึ่งประเด็นเรื่องการ "ทหารเกณฑ์" ก็เป็นอีกเรื่องที่สังคมเรียกร้องให้มีการปฏิรูปด้วยเช่นกัน 

โดยวันนี้ (20 มี.ค.67) ได้มีการประชุมสภากลาโหม โดยมี นายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม ร่วมประชุมกับผู้นำเหล่าทัพ ที่ได้มีการเปิดเผยภายหลังการประชุมว่า สภากลาโหมเห็นชอบข้อเสนอ ของคณะทำงานด้านการปฏิรูปกองทัพ ส่วนที่สำคัญคือ การปรับลดกำลังพลในระยะแรก ซึ่งเป็นระยะเร่งด่วน ระหว่างปีงบประมาณ 2568-2570 และปิดอัตราที่ไม่จำเป็น รวมทั้งอัตราที่เกษียณ รวมแล้วกว่า 700 อัตรา

นอกจากนั้น มีการยุบรวมหรือควบรวมองค์กร หรือ หน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน รวมทั้งการยุบหน่วยงาน ส่งผลให้งบประมาณลดลงกว่า 34 ล้านบาท
เริ่มปฏิรูปแล้วใช่ไหม สภากลาโหมสั่งเร่งปรับลดกำลังพล ยุบหน่วยทหารซ้ำซ้อน
 

พลเรือตรี ธนิตพงศ์ สิริเศวตศักดิ์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงว่า การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยระยะเร่งด่วนในปี 2568-2570 มีเรื่องการปิดอัตราหลายหน่วย อัตราที่ว่างลงก็จะไม่บรรจุใหม่ ส่วนการควบรวมหน่วย มีทั้งสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เช่น สำนักงานประสานภารกิจทางทหาร กับ กอ.รมน. ซึ่งจะใช้ในงานปกติประสานงานได้ นอกจากนี้ ก็จะเป็นส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพอากาศ 

จากนั้นจะมีการปรับปรุงโครงสร้างระยะยาว ในระยะที่ 2 ซึ่งมีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมา มีหัวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยจะพิจารณาการปรับหน่วยจากสภาวะแวดล้อม ภัยคุกคามที่กองทัพต้องเผชิญ ทั้งในภาวะสงคราม หรือภาวะปกติ

โดยดูว่า โครงสร้างกำลังพล ต้องจัดวางอย่างไร ต้องมีการบรรจุข้าราชการกลาโหมในส่วนไหน ซึ่งกำลังพลก็จะลดลงตามแผนพัฒนากองทัพ อีกทั้งจะนำมาซึ่งการทำสมุดปกขาว เพื่อเป็นคัมภีร์ให้กองทัพ นำไปเป็นแนวทางดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียว สำหรับการยุบรวมหน่วยกำลังรบนั้น จะพิจารณาในเฟสที่ 2 ต่อไป 
พลเรือตรี ธนิตพงศ์ สิริเศวตศักดิ์ โฆษกกระทรวงกลาโหม

 

ขณะที่การควบรวมหน่วยที่มีภารกิจซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น ได้แก่  

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

- ควบรวม สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการกำลังพลสำรอง กับ กองการสัสดี กรมสรรพกำลังกลาโหม
- ปรับปรุงโครงสร้างกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม ให้สอดคล้องกับ ศูนย์ไซเบอร์ทหาร และเพิ่มการตรวจรักษาด้านจิตเวช
- แปรสภาพสำนักงานอาเซียน สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศและอาเซียน

กองบัญชาการกองทัพไทย

- แปรสภาพศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง เป็น สำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
- แปรสภาพศูนย์ไซเบอร์ทหาร เป็น หน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหาร

กองทัพอากาศ 

- จัดตั้ง สำนักจัดหายุทโธปกรณ์ กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ และสำนักการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ โดยปรับเกลี่ยจาก สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
- เพิ่มขีดความสามารถในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
- ควบรวมศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ กับ กรมเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
- จัดตั้งศูนย์การฝึกกองทัพอากาศน้ำพอง
- โอนภารกิจการตรวจสอบมาตรฐานการบินของกรมจเรทหารอากาศ ให้ สำนักงานการบินกองทัพอากาศ
- ปรับโครงสร้างกรมช่างทหารอากาศ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ และกรมสรรพาวุธทหารอากาศ รองรับสหวิทยาการ

ส่วนการยุบหน่วยที่หมดความจำเป็น 

คือ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และ ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
เริ่มปฏิรูปแล้วใช่ไหม สภากลาโหมสั่งเร่งปรับลดกำลังพล ยุบหน่วยทหารซ้ำซ้อน
 

logoline