svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ศาลราชบุรีสั่ง "ปารีณา" ชดใช้ค่าเลือกตั้งซ่อม 7.6 ล้าน ภายใน 30 วัน

18 มีนาคม 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

“ปารีณา”อ่วม! ศาลราชบุรีสั่งชดใช้ค่าเลือกตั้งซ่อม 7.6 ล้านภายใน 30 วัน หลังโดนตัดสิทธิทางการเมืองจากคดีรุกป่า ผิดจริยธรรม สส.ร้ายแรง

18 มีนาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 11มี.ค. ศาลจังหวัดราชบุรี มีคำบังคับให้ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ อดีต สส.ราชบุรี ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อม สส.ราชบุรี ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้ฟ้องคดี จำนวน 7,673,243.38 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ของต้นเงิน 7,251,091.21 บาท นับถัดจากวันฟ้อง วันที่ 19 ก.ค.66 จนกว่าจะชำระเสร็จ

โดย น.ส.ปารีณา ต้องดำเนินการภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับคำสั่ง ถ้าไม่ปฏิบัติตามภายในระยะเวลา หรือเงื่อนไขดังกล่าว จะต้องถูกยึดทรัพย์หรือถูกจับและจำขัง ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง ทั้งนี้ศาลได้ปิดหมายคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่16มี.ค.หลังไม่มีผู้รับโดยชอบ

ย้อนที่มาคดีรุกป่า พ่นพิษ"ปารีณา" หลุดสส. –ชดใช้ค่าจัดเลือกตั้งซ่อม

สำหรับคำบังคับชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อมดังกล่าว เนื่องจากหลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษา ว่า น.ส.ปารีณา ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณี น.ส. ปารีณา เข้ายึดถือ ครอบครอง และทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนโดยมิชอบในพื้นที่หมู่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จำนวน 711-2-93 ไร่ จึงมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง สส. นับจากวันที่ 25 มี.ค.64 ซึ่งเป็นวันที่ศาลฎีกาสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ น.ส.ปารีณา ตลอดไป

ด้วยเหตุนี้ทำให้กกต.ต้องจัดการเลือกตั้งซ่อม สส.เขต 3 ราชบุรีแทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่21พ.ค.65 และสำนักงานกกต.ได้ยื่นฟ้องศาลเพื่อให้ น.ส.ปารีณา ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อมดังกล่าว

logoline