svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"เพื่อไทย" ค้านฉลากสุราแบบใหม่วอนอยากให้คำนึงธุรกิจเอสเอ็มอี

27 กุมภาพันธ์ 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"เพื่อไทย" ไม่เห็นด้วยร่างประกาศควบคุมแอลกอฮอล์หลังทำฉลากแปะขวดเหล้าเหมือนบุหรี่ ย้ำเข้าใจเจตนารมณ์ป้องกันเยาวชน แต่อยากให้หาจุดสมดุลและคำนึงถึงการส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอี เพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศ

27 กุมภาพันธ์ 2567 "นายดนุพร ปุณณกันต์" สส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคไม่เห็นด้วยกับร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ฉลาก พร้อมทั้งข้อความคำเตือน สำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้า พ.ศ. … ที่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกรมควบคุมโรค อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความเห็นผ่านเว็บไซต์ระบบกลางของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกับสำนักงานรัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ตั้งแต่วันที่ 12-29 ก.พ. ที่ผ่านมา

โดยมีสาระสำคัญ 8 ด้าน ซึ่งสาระสำคัญในข้อ 3, 4 และ 5 คือ กำหนดให้มีข้อความคำเตือนถึงโทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บนภาชนะบรรจุและหีบห่อบรรจุของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งให้จัดทำเป็นรูปภาพ 4 สี 9 แบบ สับเปลี่ยนกันไปตามลำดับ ในอัตรา 1 แบบ ต่อ 1,000 ภาชนะบรรจุและหีบห่อบรรจุ เป็นไปในลักษณะเหมือนรูปผลกระทบบนซองบุหรี่  

อย่างไรก็ตาม พรรคเพื่อไทยเข้าใจในเจตนารมณ์ที่จะควบคุมการเข้าถึงแอลกอฮอล์ในเด็กและแอลกอฮอล์เป็นอย่างดี จึงอยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาหลักเกณฑ์ภายใต้จุดสมดุลที่เหมาะสม ระหว่างการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและคุ้มครองเด็ก และเยาวชน ในการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

ขณะเดียวกัน ก็ควรเป็นไปเพื่อปลดปล่อยศักยภาพของชุมชน ส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอี ในการสร้างรายได้ ขยายโอกาส นำรายได้เข้าสู่ประเทศด้วย สอดคล้องกับนโยบายสุราประชาชน ซึ่งเป็นแนวทางของพรรคเพื่อไทย ที่สืบทอดมาตั้งแต่พรรคไทยรักไทย 

ด้าน "นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์" รองโฆษกพรรค กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยมีความยินดีที่การกระชุมสภาผู้แทนราษฎร พรุ่งนี้ (28 ก.พ.) มีวาระด่วนที่บรรจุในระเบียบวาระ 2 วาระ  คือ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เสนอ และ ครม.รับร่าง ซึ่งจะมีการโหวตรับหลักการในวาระที่ 1 ซึ่งมีร่างในทำนองเดียวกันอีก 3 ร่าง ซึ่งรวมถึงร่างของพรรคด้วย โดยจะได้พิจารณาอภิปรายเเละลงมติในวาระที่หนึ่งในวันพรุ่งนี้ เพื่อพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ ฯ ในการปรับเเก้ในวาระที่ 2 เเละ 3 เพื่อนำไปสู่การออกกฎหมายต่อไป

อย่างไรก็ตาม  พรรคมองว่าร่างกฎหมายชาติพันธุ์ของพรรคเพื่อไทยและของรัฐบาล จะเป็นกลไกในการส่งเสริมคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ เพียงเเต่การร่างกฎหมายต้องมีกระบวนการรอบคอบ เเละการยกร่างที่สมบูรณ์ ไม่ให้มีปัญหาในทางปฏิบัติของส่วนราชการ ซึ่งเห็นควรใช้ร่างกฎหมายของรัฐบาลเป็นร่างหลักที่ยกร่างโดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ภายใต้การกำกับดูเเลของกระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งนี้ เพื่อไทยในฐานะพรรคหนึ่งในรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนคนไทยทุกกลุ่มรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ เเม้จะมีกลไกรัฐธรรมนูญในการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคของบุคคล รวมถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เเละการไม่เลือกปฏิบัติ เเต่การมีกฎหมายในระดับพ.ร.บ. จะเป็นกลไกในการคุ้มครองที่สามารถนำไปสู่การปฎิบัติได้จริง


 

logoline