svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ตั้ง ”กาโม่“ ลูก “วัน อยู่บำรุง” นั่งที่ปรึกษารมว. ดิจิทัลฯ-ประธานกมธ.กีฬา

10 กุมภาพันธ์ 2567
1.1 k

ตั้ง “กาโม่ อาชวิน” ลูก“วัน” หลาน “เฉลิม อยู่บำรุง“ นั่งที่ปรึกษารัฐมนตรีดิจิทัลฯ-ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการกีฬา

10 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 9 ก.พ.ที่ผ่านมานายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงนามในคำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แต่งตั้ง นายอาชวิน อยู่บำรุง เป็นที่ปรึกษา โดยให้มีหน้าที่ให้คำปรึกษา เสนอความเห็นด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและปฏิบัติงานอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมอบหมาย

ตั้ง ”กาโม่“ ลูก “วัน อยู่บำรุง” นั่งที่ปรึกษารมว. ดิจิทัลฯ-ประธานกมธ.กีฬา

และเมื่อวันที่ 1 ก.พ.ที่ผ่านมา นายอาชวิน ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการกีฬา ตามคำเชิญของนายปริญญา ฤกษ์หร่าย ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา