svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ทนายอั๋น" ร้อง DSI ตรวจสอบเส้นทางการเงิน "ศักดิ์สยาม" พร้อม 70 สส.ภูมิใจไทย

23 มกราคม 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"ทนายอั๋น" ยื่นหนังสือต่อ DSI ขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงิน "ศักดิ์สยาม" และ 70 สส.ภูมิใจไทย เอี่ยวฮั้วประมูลของ หจก. บุรีเจริญฯ หรือไม่ พร้อม ขอให้รับเป็นคดีพิเศษ

23 มกราคม 2567 นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ “ทนายอั๋น บุรีรัมย์” ตัวแทนกลุ่มคนรุ่นใหม่ ประชาธิปไตยบริสุทธิ์ เข้ายื่นหนังสือต่อ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีเจริญ คอนสตรัคชั่น และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ว่าเข้าข่ายกระทำความผิด เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานภาครัฐ หรือ ฮั้วประมูลหรือไม่

ทนายอั๋น ร้องดีเอสไอ ตรวจสอบเส้นทางการเงิน ศักดิ์สยาม พร้อม 70 สส.ภูมิใจไทย

โดยสืบเนื่องจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 17 มกราคมที่ผ่านมา ให้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี จากกรณีที่ให้นอมินีถือหุ้นแทนใน หจก.บุรีเจริญฯ ซึ่งเมื่อวันที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา ตนเองได้ไปยื่นต่อ ตณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ยุบพรรคภูมิใจไทย เนื่องมาจากกรณีดังกล่าว

\"ทนายอั๋น\" ร้อง DSI ตรวจสอบเส้นทางการเงิน \"ศักดิ์สยาม\" พร้อม 70 สส.ภูมิใจไทย

วันนี้(23 ม.ค.) จึงมายื่นหนังสือต่อ ดีเอสไอ เพื่อขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของ หจก.บุรีเจริญฯ และรับเป็นคดีพิเศษ เนื่องจากพบว่าในขณะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ยังมีหุ้นอยู่ในบริษัทดังกล่าวอยู่  ซึ่งหมายความว่า งานที่บริษัทดังกล่าวได้มา อาจเป็นการได้มาโดยไม่ชอบ เข้าข่ายความผิดในลักษณะฮั้วประมูล  จึงอยากให้ ดีเอสไอ ดำเนินการรับเป็นคดีพิเศษและเรียก นายศักดิ์สยาม มาดำเนินการตามกฎหมาย ว่าด้วยการฮั้วประมูล

นอกจากนี้ตนอยากให้ ดีเอสไอ ตรวจสอบการทำธุรกรรม การรับ โอนเงิน ของห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าว ว่าจะ รับ โอนเงิน ไปถึงบุคคลใด โดยเฉพาะ ในส่วนของ สส. ทั้ง 70 คน และผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทย

logoline