svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

กกต.แจกใบแดง "มุกดาวรรณ" สส. ภูมิใจไทย ชงศาลสั่งเลือกตั้งใหม่

12 มกราคม 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

กกต.แจกใบแดงแรก "มุกดาวรรณ เลื่องสีนิล" สส.นครศรีธรรมราช เขต 8 ภูมิใจไทย ปมแจกเงิน ชงศาลฯสั่งเลือกตั้งใหม่ พร้อมตัดสิทธิทางการเมือง ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ทั้งหมด

12 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 11 ม.ค.ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) มีหนังสือถึง นายสุเทพ บุณยเกียรติ ผู้ร้องเรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยหนังสือ ที่ ลต (นศ) 0003/20 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช 55 หมู่ที่ 3 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 ลงวันที่ 5 มกราคม 2567 เรื่องแจ้งมติคณะกรรมการการเลือกตั้งความว่า

เรียน นายสุเทพ บุณยเกียรติ ตามที่ท่านได้ยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 8 ซึ่งจัดให้มีการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 (สำนวนที่ นศ.สส. 8/2566) ความละเอียดทราบแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชขอเรียนว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนางมุกดาวรรณ เลื่องสีนิล ผู้ถูกร้องที่ 1 สั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 8 แทนนางมุกดาวรรณ เลื่องสีนิล ผู้ถูกร้องที่ 1 และให้ผู้ถูกร้องที่ 1 รับผิดในค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งครั้งที่เป็นเหตุให้ศาลฎีกามีคำสั่งดังกล่าวในประเด็นที่ 1 ประเด็นที่ 2 และประเด็นที่ 9 นายวีระศักดิ์ คชเชนทร์ ผู้ถูกร้องที่ 3 ในประเด็นที่ 2 และจ่าสิบเอก ถาวรแก้วศรีอ่อน ผู้ถูกร้องที่ 10 ในประเด็นที่ 1 และประเด็นที่ 9 ส่วนประเด็นที่ 3 ถึงประเด็นที่8 ให้ยกคำร้อง

ในขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำคำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ (นายสัญญา กรุงแก้ว) ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

กกต.แจกใบแดง "มุกดาวรรณ" สส. ภูมิใจไทย ชงศาลสั่งเลือกตั้งใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุม กกต.นครศรีธรรมราช เมื่อวันอังคาร 26 ธันวาคม2566 ที่ผ่านมา ได้มีมติให้ใบแดง นางมุกดาวรรณ เลื่องสีนิลสส.นครศรีธรรมราช เขต8 พรรคภูมิใจไทย ที่เอาชนะ ปุณณ์สิริ บุณยเกียรติ ลูกสาวนายชินวรณ์ ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ เข้าสภาไปได้ และเป็น 1 ใน 2 เขตของภูมิใจไทย ที่ชนะเลือกตั้งในพื้นที่ จ.นครศรธรรมราช ครั้งที่ผ่านมา

โดย นางมุกดาวรรณ ถูกร้องคัดค้านเรื่องการแจกเงินไปลงคะแนนให้ตัวเอง หัวละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 25,000 บาท และเรื่องการแจกเงินให้ไปฟังการปราศรัยด้วย

ขั้นตอนหลังจากนี้ กกต.จะส่งคำร้องไปยังศาลฎีกา เพื่อดำเนินการต่อไป

กกต.แจกใบแดง "มุกดาวรรณ" สส. ภูมิใจไทย ชงศาลสั่งเลือกตั้งใหม่ ทั้งนี้ใน พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มาตรา 138 บัญญัติไว้ว่าภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง หรือรู้เห็นกับการกระทำของบุคคลอื่น ให้ กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น

นอกจากนี้ กฎหมายกำหนดเรื่องการหยุดปฏิบัติหน้าที่เอาไว้หลังศาลรับคำร้องไว้พิจารณาด้วย ซึ่งอยู่ในวรรคท้ายของมาตรา 138 ระบุไว้ว่า

“เมื่อศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้ว ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะพิพากษาว่าผู้นั้นมิได้กระทำความผิด ในกรณีที่ศาลฎีกาพิพากษาว่าบุคคลตามวรรคหนึ่งกระทำความผิดตามที่ถูกร้อง ให้ศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น และในกรณีที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้สมาชิกภาพของผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการจัดให้มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง”

กกต.แจกใบแดง "มุกดาวรรณ" สส. ภูมิใจไทย ชงศาลสั่งเลือกตั้งใหม่

กรณีของ นางมุกดาวรรณ จึงเป็นใบแดงแรกของ กกต.ที่แจกให้กับ สส.ที่รับรองเข้าสภาไปแล้วตามสอยในภายหลัง ส่วนรายอื่น ๆ ตามคำร้อง กกต.ยังมีเวลาพิจารณาไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2567

สำหรับ นางมุกดาวรรณ หลังจาก กกต.ส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาแล้ว ก็ต้องไปต่อสู้พิสูจน์ความจริงกันในศาล แต่ทันทีที่ศาลรับคำร้องไว้ ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สส.จนกว่าจะมีคำตัดสินออกมา และระหว่างนั้น พรรคภูมิใจไทย ที่มี สส.ในสภา 71 เสียง ก็จะหายไป 1 เสียง

สุดท้ายหากต้องมีการเลือกตั้งซ่อมเกิดขึ้นในเขตเลือกตั้งที่ 8 จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งประกอบไปด้วย อำเภอนาบอน อำเภอช้างกลาง อำเภอฉวาง และอำเภอพิปูน ก็จะเป็นโอกาสของพรรคประชาธิปัตย์ ภายใต้การนำของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน หัวหน้าพรรคคนใหม่

 

 

 

logoline