svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ทวี"ชู"ทักษิณ"นักสร้างสันติภาพยอมเข้ากระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ชาติสงบ

03 มกราคม 2567
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

"ทวี สอดส่อง" ยก "ทักษิณ ชินวัตร" เป็นนักสร้างสันติภาพ แม้ไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจ แต่ยังยอมเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ยันไร้อภิสิทธิ์เหนือนักโทษรายอื่น ย้ำป่วยก่อนมีรัฐบาลเข้าบริหารประเทศ ลั่นงบประมาณที่ได้หวังพัฒนาราชทัณฑ์สร้างคนคืนสังคม

3 มกราคม 2567 "พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง" รมว.ยุติธรรม ชี้แจงกรณีที่ "นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์" สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ตั้งข้อสังเกตกรมราชทัณฑ์ใช้งบประมาณเลือกปฏิบัติกับนักโทษบางคนที่ไม่ได้ถูกจำคุกจริงมาแล้วกว่า 120 วัน ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ว่า ตามพ.ร.บ.ราชทัณฑ์ ซึ่งราชทัณฑ์ไม่ใช่สถานที่ฆ่าหรือทรมานคน ผู้เจ็บป่วย ต้องนำตัวไปรักษา

ทั้งนี้ ไม่ใช่เฉพาะ "นายทักษิณ ชินวัตร" อดีตนายกรัฐมนตรีเท่านั้น แต่ยังมีนักโทษคนอื่น ๆ จำนวนมากด้วย ซึ่งนายทักษิณได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ซึ่งตนเองมองนายทักษิณเป็น "นักสร้างสันติภาพ" แม้ก่อนหน้า จะไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจ แต่ก็ยอมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพื่อให้บ้านเมืองมีสันติภาพ มีสันติสุข และความปรองดอง

"การป่วยดังกล่าว ก็เกิดก่อนรัฐบาลชุดนี้จะเข้าบริหารประเทศประมาณ 1 เดือนกว่า จึงได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล กฎหมายราชทัณฑ์ และกฏกระทรวงให้ความสำคัญกับแพทย์สูงสุด ในกรณีที่มีผู้ต้องไปรักษาตัวนอกโรงพยาบาลที่เกี่ยวกับกับเรือนจำ กฎหมายให้ถือว่าที่ดังกล่าวเป็นเรือนจำ การอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมไม่สามารถไปไหนได้ ก็เหมือนเป็นการเสียเสรีภาพแล้ว" พ.ต.อ.ทวี ระบุ

 

ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสงสัยนายทักษิณป่วยจริงหรือไม่นั้น ยอมรับว่า แม้ตนเองจะไม่เคยเดินทางไปเยี่ยมนายทักษิณ แต่ได้สอบถามแพทย์ผู้รักษา ซึ่งยืนยันกลับมาว่านายทักษิณ ป่วยจริง และมีอาการจำนวนมาก ซี่งการพักรักษาตัวเกินกว่า 120 วันนั้น อธิบดีกรมราชทัณฑ์ จะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยยึดความเห็นแพทย์ผู้รักษาและหลักฐานอื่นประกอบ ซึ่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้ตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน และเตรียมเสนอเรื่องมาที่ตนเองต่อไป

อย่างไรก็ตาม ประชาชนอาจมีความรู้สึกต่อนายทักษิณแตกต่างกัน แต่หากยึดกฎหมายเป็นหลัก และแพทย์ผู้รักษาได้ยืนยันแล้วว่า นายทักษิณป่วย รวมถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้ว จึงขอให้สังคมเข้าใจว่า งบประมาณของกระทรวงยุติธรรม และกรมราชทัณฑ์ สำหรับโครงการผู้ต้องขังได้รับการคุมดูแล ระยะเวลาทำโครงการ 6 ปี วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อยกระดับดูแลผู้ต้องขังให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลหลักสิทธิมนุษยชน โปร่งใสไม่เลือกปฏิบัตินั้น

รมว.ยุติธรรม กล่าวต่อว่า แต่ละปีจะได้งบประมาณ ประมาณปีละ 6,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าอาหารประมาณ 5,000 ล้านบาท และส่วนที่เหลือเป็นค่าพนักงานรักษาความปลอดภัย และค่าข้าราชการ-บุคลากร ซึ่งแต่ละปีไม่เพียงพอ ต้องของบกลางจากนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม ดังนั้น ย้ำว่างบประมาณของกรมราชทัณฑ์ ต้องการพัฒนาราชทัณฑ์ สถานที่สร้างคนเมื่อกลับสู่สังคมแล้วมาสร้างชาติ

 

"ยืนยันว่าผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จะไม่ทำอะไรนอกกฎหมาย และจะเข้มแข็ง หากมีใครก็ตาม ที่ผู้ทรงอิทธิพล ฝ่าฝืนกฎหมายและกระทำผิด ก็จะต้องถูกดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา พร้อมเชื่อมั่นว่า ความยุติธรรมอาจใช้เงินไม่มาก แต่หากบ้านเมืองมีความยุติธรรม ปัญหาต่าง ๆ จะได้รับการแก้ไข และผมก็จะปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ เพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญ" พ.ต.อ.ทวี กล่าว

 

logoline