svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ครม.ยังไม่อนุมัติปมสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงโยนปลัดก.ทรัพย์ฯคุยทุกฝ่าย

04 ธันวาคม 2566

คณะรัฐมนตรียังไม่อนุมัติงบ 28 ล้านบาท เพื่อสำรวจและออกแบบก่อสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึง แต่เห็นชอบในหลักการ พร้อมมอบปลัดกระทรวงทรัพย์ฯ หารือหน่วยงานเกี่ยวข้อง

4 ธันวาคม 2566 ถูกหยิบขึ้นมาปัดฝุ่นใหม่อีกครั้ง สำหรับการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง จ.เลย ท่ามกลางเสียงคัดค้านและสนับสนุน  

โดย "นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด" รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเตรียมขออนุมัติงบประมาณในการเขียนแบบก่อสร้าง จำนวน 28 ล้านบาท ว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ (4 ธ.ค.) เป็นเพียงการของบประมาณ เพื่อสำรวจและออกแบบก่อสร้างเท่านั้น ไม่ใช่การเสนอเพื่อขออนุมัติก่อสร้าง ซึ่งงบประมาณส่วนหนึ่งจะเป็นของ จ.เลย ตามมติครม. เมื่อเดือนก.พ. 2555

ทั้งนี้ แต่งบประมาณประมาณที่จะขอใช้สำหรับการสำรวจ และออกแบบการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้า และจะต้องทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ที่จะต้องมีแบบก่อสร้างแนบไปด้วย ดังนั้น จ.เลย จึงจำเป็นจะต้องมีการออกแบบรูปแบบกระเช้าไฟฟ้า เพื่อประกอบการพิจารณาก่อน และหากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เห็นชอบ EIA แล้ว ก็จะส่งกลับไปให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำเสนอต่อที่ประชุมครม.ต่อไป 

ส่วนกระแสการต่อต้านการก่อสร้างจากคนในพื้นที่นั้น ได้มีการพูดคัยกับจังหวัดแล้ว และจ.เลย เป็นจังหวัดการท่องเที่ยว จึงต้องทำให้เกิดการท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปี และตนเองก็เคยเป็น สส.ในจังหวัดนี้ จึงอยากเห็นโครงการเดินหน้าต่อไปเพื่อคน จ.เลย ซึ่งมั่นใจว่า หากเป็นความเจริญของจังหวัด ประชาชนจะชื่นชอบ เพราะจะช่วยสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวให้จังหวัดจำนวนมาก และผู้สูงอายุที่อยากเห็นยอดภูกระดึง ก็จะสามารถนั่งกระเช้าขึ้นไปเยี่ยมชมได้ 

 

ขณะที่ "นายภูมิธรรม เวชยชัย" รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ในฐานะรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี" กล่าวว่า เรื่องนี้ จะต้องหารือหลายฝ่าย และเชื่อว่าการดำเนินการจะช่วยอำนวยความสะดวก เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ดีขึ้น และยอมรับกลุ่มที่ยังมีแนวคิดอนุรักษ์พื้นที่ ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องระดมความคิดเห็นร่วมกัน เพราะในหลายประเทศ ก็มีการก่อสร้างในลักษณะเช่นนี้ แต่ในสังคมไทย ก็ยังกังวลว่าจะกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงต้องหาแนวทางที่เหมาะสม 

ส่วนเรื่องการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงจะเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้หรือไม่นั้น หากไม่มีปัญหา และทุกฝ่ายมีความเข้าใจ รัฐบาลก็สามารถทำได้ แต่จะต้องมีการศึกษาให้ชัดเจนก่อน 

 

ด้าน "พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ" รองนายกฯ และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.วันนี้ ยังไม่ได้มีการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ จำนวน 28 ล้านบาท เพื่อใช้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากยังมีทั้งผู้เห็นต่างและสนับสนุน จึงได้มอบหมายให้ "นายจตุพร บุรุษพัฒน์" ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อสรุปก่อนจะพิจารณาเรื่องนี้

อย่างไรก็ตาม นางพวงเพ็ชร กล่าวย้ำด้วยว่า ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ ให้นำเรื่องนี้ส่งให้สำนักงบประมาณ เพื่อไป พิจารณาจัดลำดับความเหมาะสมตามความเร่งด่วน จึงยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า จะแล้วเสร็จทันในรัฐบาลชุดนี้หรือไม่ เพราะต้องรอสำนักงบประมาณ ไปจัดลำดับความสำคัญก่อน