svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ศาลแจ้งยกเลิกนัดอ่านคำพิพากษาคดี "ปู ยิ่งลักษณ์" ย้าย ถวิล เปลี่ยนศรี

29 พฤศจิกายน 2566
2.9 k

ศาลฎีกานักการเมืองเลื่อนอ่านพิพากษาคดี "ยิ่งลักษณ์" ใช้อำนาจโดยชิมชอบโยกย้าย "ถวิล เปลี่ยนศรี" ไม่มีกำหนด เหตุได้ "กษิดิศ มงคลศิริภัทรา" พิจารณาเเทน 1 ในองค์คณะที่เสียชีวิต

29 พ.ย.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลฎีกาเเผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำเเหน่งทางการเมือง สนามหลวง ศาลนัดฟังคำพิพากษา คดีหมายเลขดำ อม.11/2565 ที่ อัยการสูงสุด เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำเลย ฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบ

กรณีเมื่อช่วงเดือน ก.ย.54 น.ส.ยิ่งลักษณ์ มีคำสั่งโยกย้าย นายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ขณะนั้นมาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี โดยมิชอบ
 

โดยศาลฎีกาเเผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำเเหน่งทางการเมือง ได้เลื่อนการอ่านคำพิพากษาออกไปก่อน เเละได้ส่งหมายเเจ้งเหตุไปยัง นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ความว่า

เนื่องด้วยนายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ องค์คณะผู้พิพากษาในคดีนี้ถึงแก่อนิจกรรม อันต้องด้วยกรณีที่ผู้พิพากษาคนใดในองค์คณะผู้พิพากษามีเหตุสุดวิสัยทำให้ผู้พิพากษานั้นไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ และที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาดำเนินการเลือกนายกษิดิศ มงคลศิริภัทรา เข้ามาเป็นองค์คณะ ผู้พิพากษา แทนที่ให้ครบจำนวนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามพรป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 11

ดังนั้น เพื่อให้ผู้พิพากษาที่ได้รับเลือกเข้ามาเป็นองค์คณะแทนที่มีเวลาเพียงพอที่จะตรวจสำนวนร่วมประชุมปรึกษาคดีและทำความเห็นในการวินิจฉัยคดีได้โดยไม่กระชั้นชิด

จึงมีคำสั่งให้ยกเลิกวันนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 29 พ.ย. และหากองค์คณะผู้พิพากษาประชุมปรึกษาคดีแล้วเสร็จ และกำหนดวันนัดฟังคำพิพากษาใหม่เมื่อใด จะได้แจ้งวันและเวลานัดให้คู่ความทราบต่อไปจึงแจ้งมาให้ทราบ