svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"วราวุธ" คาดขอทานจีนโยงขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ยันไม่เกี่ยววีซ่าฟรี

21 พฤศจิกายน 2566

"วราวุธ" คาดขอทานจีนโยงขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ประสานแรงงาน-ตร.เร่งแก้ปัญหา ยันไม่เกี่ยว "วีซ่าฟรี" นักท่องเที่ยวจีน เผย แรงงานไทยกลับจากอิสราเอล ลงทะเบียนแล้ว 8,400 ราย

21 พฤศจิกายน 2566 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) กล่าวถึงปัญหาขอทานคนจีนว่า คาดว่า เกิดขึ้นจากเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ซึ่งขณะนี้ ทางกระทรวงฯ ได้ประสานกับทุกหน่วยงานทั้งความมั่นคง, กระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่ตำรวจ

หากกรณีเหยื่อเป็นคนไทย จะลดความซับซ้อนในการดำเนินการ เพราะมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว และกระทรวงฯ สามารถรับไปดูแลได้ แต่หากเป็นกรณีต่างชาติ จะมีความซับซ้อนขึ้น เพราะเท่าที่ทราบมีผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายด้วย โดยจะต้องอาศัยกฎหมายการตรวจคนเข้าเมือง มาร่วมดำเนินการด้วย  

นายวราวุธ กล่าวต่อ การขอทานในประเทศไทยทุกพื้นที่ เป็นการทำผิดกฎหมาย และประเทศไทยให้ความสำคัญในเรื่องการค้ามนุษย์ ซึ่งตนได้มีการประชุมกับคณะอนุกรรมการและติดตามอยู่เสมอ ทั้งกระทรวงแรงงาน, เจ้าหน้าที่ตำรวจ และกระทรวงฯ ได้มีการดำเนินการอย่างเข้มงวด

ดังนั้น การค้ามนุษย์ จะต้องมีการสืบสวนต่อไปว่า ในแต่ละกรณีที่พบ มีความใกล้เคียงกันมาก หรืออยู่ในชุดนักเรียน นักศึกษา และมีเรื่องราวคล้ายคลึงกัน เจ้าหน้าที่ต้องสืบสวนเพิ่มเติมว่า เกี่ยวข้องเชื่อมโยง และเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการค้ามนุษย์หรือไม่อย่างไร 

พร้อมฝากถึงประชาชน หากพบขอทานในพื้นที่ใด โดยเฉพาะเป็นขอทานต่างชาติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันทีทางสายด่วน พม.1300 ศูนย์เร่งรัดและจัดการสวัสดิภาพประชาชน ซึ่งจะมีทั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว และเจ้าหน้าที่แก้ปัญหา นอกจากนั้น ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ พร้อมย้ำว่า คนให้ทาน ถือเป็นการทำผิดกฎหมายด้วยเช่นกัน 

เมื่อถามว่า กรณีดังกล่าวเป็นช่องโหว่ จากการที่ประเทศไทยใช้มาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa Exemption) หรือ วีซ่าฟรี กับนักท่องเที่ยวจีนหรือไม่นั้น นายวราวุธ ชี้แจงว่า กรณีที่พบคือ หนังสือเดินทางหมดอายุไปแล้ว แม้จะวีซ่าฟรีหรือไม่ เมื่อหนังสือเดินทางหมดอายุ ก็ไม่สามารถเข้าประเทศได้

ดังนั้นต้องสืบสวนกันว่า เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบการเข้าเมืองมาได้อย่างไร และถ้าหากการเข้าเมืองด้วยมาตรการวีซ่าฟรีนั้น เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ ตม. คงมีวิจารณญาณพอสมควร 

ส่วนกรณีดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อการจัดอันดับการค้ามนุษย์ หรือ เทียร์ หรือไม่ นายวราวุธ กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทย อยู่ระหว่างการรวบรวมการทำรายงานการค้ามนุษย์ เพื่อส่งให้กับหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าปลายปีนี้น่าจะเสร็จ และภายในเดือนมกราคม 2567 จะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งทุกหน่วยงานดำเนินการกันอย่างเต็มที่

ขณะนี้ ประเทศไทย ถูกจัดอันดับเรื่องการค้ามนุษย์อยู่ในเทียร์ 2 ถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง ที่ผ่านมารัฐบาลได้ทำงานอย่างเต็มที่ ทั้งชุดปัจจุบัน และชุดที่ผ่านมา ในการที่จะทำให้ประเทศไทยอยู่ในเทียร์ 2 และ ต้องทำให้การเลื่อนสถานะเป็นเทียร์ 1 โดยเร็ว เพราะฉะนั้น การแก้ไขปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขอทาน และหลายกิจการ เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยกลับสู่เทียร์ 1 

นายวราวุธ กล่าวถึงการให้การช่วยเหลือแรงงานไทย หลังจากเดินทางกลับจากประเทศอิสราเอลว่า ขณะนี้มีแรงงานลงทะเบียนกับกระทรวงฯ กว่า 8,400 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำไปแล้วกว่า 8,300 คน และช่วยเหลือส่งกลับภูมิลำเนาส่วนหนึ่ง และยังมีกรณีที่เดินทางกลับเองไม่ได้อีกกว่า 300 ราย

รวมถึงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กระทรวงฯ ในพื้นที่ 62 จังหวัด ทั่วประเทศ ได้มีการติดตาม และเข้าเยี่ยมแรงงานที่ได้รับผลกระทบ เกือบ 2,000 คน รวมไปถึงได้ให้ความช่วยเหลือเยียวยาไปแล้วกว่า 1,030 ราย ทั้งการมอบเงินสงเคราะห์, การให้คำปรึกษา, การสนับสนุนอาชีพ, การให้ทุนการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมา พม.ได้ติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะครอบครัวผู้เสียชีวิต