svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"พ.ต.อ.ทวี" ลงพื้นที่ขอนแก่น ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกอบรมเยาวชน เขต 4

19 พฤศจิกายน 2566

รมว.ยุติธรรม ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 ขอนแก่น ก่อนร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม

19 พ.ย.66 ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จ.ขอนแก่น พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ส่วนราชการในส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ อาทิ พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ เลขาธิการ ป.ป.ส. , นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ฯลฯ
"พ.ต.อ.ทวี" ลงพื้นที่ขอนแก่น ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกอบรมเยาวชน เขต 4
โดยมี น.ส.ศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีฯ รักษาราชการอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และพันจ่าอากาศตรี รพีพงศ์ ประธานธุรารักษ์ ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 พร้อมด้วย ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในกำกับ เขต 4 และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ
"พ.ต.อ.ทวี" ลงพื้นที่ขอนแก่น ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกอบรมเยาวชน เขต 4
โดยกลุ่มเยาวชนภายใต้การดูแลของ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 ได้มีการแสดงการตีกลองกิ่ง ซึ่งเป็นประเพณีมาแต่โบราณ สำหรับประกอบงานประเพณีและเทศกาลต่าง ๆ ให้เกิดเสียงดัง เรียกว่าการเส็งกลอง ในอดีตการตีกลองกิ่ง มักนิยมตีเพื่อบอกสัญญาณให้มารวมกันเพื่อต้องการความร่วมมือ 
"พ.ต.อ.ทวี" ลงพื้นที่ขอนแก่น ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกอบรมเยาวชน เขต 4

ทั้งนี้ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 เป็นหน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งกระทรวงยุติธรรมให้ความสำคัญเรื่องการมุ่งเน้นการบริหาร การแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด โดยเฉพาะการกำหนดสิทธิ หน้าที่ และประโยชน์ที่เด็กและเยาวชนควรได้รับในระหว่างการควบคุมดูแลของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน การจำแนกประเภทเด็กและเยาวชน การกำหนดมาตรฐาน การดำเนินงานของเจ้าพนักงานพินิจและสถานที่ควบคุม การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว ฯลฯ เป็นต้น
"พ.ต.อ.ทวี" ลงพื้นที่ขอนแก่น ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกอบรมเยาวชน เขต 4
โดยการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม จะครอบคลุมในหลายมิติ อาทิ ในด้านสิทธิเสรีภาพ ด้านสาธารณสุข ด้านความเป็นอยู่ ด้านโภชนาการ ด้านการศึกษาและประกอบวิชาชีพ โดยฝึกทักษะการประกอบอาชีพ หรือการเรียนต่อให้มากขึ้น
"พ.ต.อ.ทวี" ลงพื้นที่ขอนแก่น ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกอบรมเยาวชน เขต 4

พ.ต.อ.ทวี กล่าวให้โอวาทกับกลุ่มเยาวชนฯ ตอนหนึ่งว่า อยากให้มุ่งเน้นความสำคัญเรื่อง 5 อ. และไม่เอา 1 อ. โดย อ.ที่ 1 คือคนต้องมีอาหารกิน คนต้องไม่ยากจน อ.ที่ 2 คือ คนต้องมีอาชีพ อ.ที่ 3 ต้องมีอนามัย อ.ที่ 4 คือ โอกาส ซึ่งทุกคนต้องการโอกาส การศึกษาคือการเปลี่ยนสถานะคน ซึ่งคือโอกาสอย่างหนึ่ง และ อ.ที่ 5 คือ อัตลักษณ์ คือการเคารพในความแตกต่าง การเคารพในความเชื่อทางศาสนา การเคารพในอุดมการณ์ เราต้องแสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง ทำให้คนเท่ากับคน และ อ.ที่จะไม่ให้มีเด็ดขาด คือ ความอยุติธรรม
"พ.ต.อ.ทวี" ลงพื้นที่ขอนแก่น ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกอบรมเยาวชน เขต 4
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่ช่วงบ่าย พ.ต.อ.ทวี พร้อมครอบครัว และคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ส่วนราชการในส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมพิธีทำบุญทอดกฐิน และร่วมฟังพระธรรมเทศนาโดย พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ ณ สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น โดยมีประชาชนร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก