svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ผู้บัญชาการกองทัพจีน เข้าพบ "บิ๊กอ๊อฟ-บิ๊กต่อ" กระชับสัมพันธ์สองประเทศ

09 พฤศจิกายน 2566

ผู้บัญชาการกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน พบ "บิ๊กอ๊อฟ-บิ๊กต่อ" กระชับสัมพันธ์ กองทัพไทย-จีน เดินหน้าขยายความร่วมมือด้านการฝึกศึกษา

9 พฤศจิกายน 2566 พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก ให้การต้อนรับ พล.อ.ลี เฉียวหมิง ผู้บัญชาการกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกองทัพบกไทย 

โดยกองทัพบกได้จัดพิธีตรวจแถวทหารกองเกียรติยศในการต้อนรับ จากนั้นผู้บัญชาการกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงประวัติศาสตร์ ยุทโธปกรณ์ และวิวัฒนาการด้านต่าง ๆ ของกองทัพบกไทย ก่อนเข้าพูดคุยกับผู้บัญชาการทหารบก เพื่อหารือประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ของทั้งสองกองทัพ 
ผู้บัญชาการกองทัพจีน เข้าพบ "บิ๊กอ๊อฟ-บิ๊กต่อ" กระชับสัมพันธ์สองประเทศ
ผู้บัญชาการกองทัพจีน เข้าพบ "บิ๊กอ๊อฟ-บิ๊กต่อ" กระชับสัมพันธ์สองประเทศ
ผู้บัญชาการกองทัพจีน เข้าพบ "บิ๊กอ๊อฟ-บิ๊กต่อ" กระชับสัมพันธ์สองประเทศ

โดยระหว่างการสนทนา ผู้บัญชาการทหารบก ได้กล่าวถึงนโยบายของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ที่ได้ส่งเสริมความมั่นคงและผลประโยชน์ร่วมกันในภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งได้หารือด้านการแลกเปลี่ยนการศึกษาหลักสูตรทางการทหาร ของกำลังพลในระดับปฏิบัติงานให้มากขึ้น โดยที่ผ่านมาได้มีการแลกเปลี่ยนการศึกษาทางทหารในระดับโรงเรียนนายร้อย โรงเรียนเสนาธิการทหารบกและวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ผู้บัญชาการกองทัพจีน เข้าพบ "บิ๊กอ๊อฟ-บิ๊กต่อ" กระชับสัมพันธ์สองประเทศ
ซึ่งกองทัพบกได้สนับสนุนที่นั่งศึกษาหลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบกให้กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความร่วมมือด้านการฝึกร่วม/ผสม ระหว่างสองกองทัพ อาทิ การฝึกผสมหน่วยรบพิเศษ ไทย – จีน ภายใต้รหัส STRIKE รวมทั้ง COBRA GOLD ที่กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนได้ส่งกำลังพลเข้าร่วมการฝึกภายใต้โครงการช่วยเหลือประชาชน

นอกจากนี้ได้มีการหารือเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ด้าน Cyber Security และด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศร่วมกัน
ผู้บัญชาการกองทัพจีน เข้าพบ "บิ๊กอ๊อฟ-บิ๊กต่อ" กระชับสัมพันธ์สองประเทศ

ทั้งนี้ ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างแน่นแฟ้น การให้การต้อนรับผู้บัญชาการกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนในครั้งนี้ เป็นการกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บังคับบัญชาระดับสูงเพื่อสร้างความเข้าใจในระดับกองทัพระหว่างกันอันจะยกระดับความสัมพันธ์ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนางานด้านความมั่นคงในทุกมิติทั้งในระดับกองทัพและภูมิภาค

ขณะที่ก่อนหน้านี้ พล.อ.ลี เฉียวหมิง เดินทางไปที่กองบัญชาการกองทัพไทย พบกับ พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด โดย พล.อ.ลี เฉียวหมิง กล่าวว่า การเดินทางเยือนครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมจีน ที่ต้องการจะส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารกับประเทศไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และยังมุ่งหวังถึงการขยายความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันในทุกระดับ การวิจัยร่วมกันระหว่างสองกองทัพ
ผู้บัญชาการกองทัพจีน เข้าพบ "บิ๊กอ๊อฟ-บิ๊กต่อ" กระชับสัมพันธ์สองประเทศ
ขณะที่ฝ่ายไทยเห็นว่าควรมีการขยายความร่วมมือด้านการฝึกและศึกษาระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจากการจัดงาน Defense and Security 2023 ระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2566 เห็นได้ว่า จีน มีเทคโนโลยีด้านยุทโธปกรณ์ป้องกันประเทศที่มีความทันสมัย
ผู้บัญชาการกองทัพจีน เข้าพบ "บิ๊กอ๊อฟ-บิ๊กต่อ" กระชับสัมพันธ์สองประเทศ
ผู้บัญชาการกองทัพจีน เข้าพบ "บิ๊กอ๊อฟ-บิ๊กต่อ" กระชับสัมพันธ์สองประเทศ