svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ยกหูคุย 31 สส.กทม.ก้าวไกล เช็กจุดยืนกรณีสส.ปูอัด”คุกคามทางเพศ”

"เนชั่นออนไลน์" ยกหูคุย 31 สส.กทม. พรรคก้าวไกล เช็กเสียงโหวตใครยกมือ ขับ-ไม่ขับ "สส.ปูอัด ไชยามพวาม" กรณีคุมคามทางเพศ

จากกรณีสส.กทม. เขตจอมทอง พรรคก้าวไกล ถูก 3 สาวในทีมงานร้องผ่านสื่อ ถูกคุกคามทางเพศ จนตอนนี้กลายเป็นเรื่องที่สังคมกำลังให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้ แม้จะมีมติของทางพรรคออกมาแล้ว ให้ สส. ปูอัด ไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ ปฏิบัติตามคำสั่งของพรรค 4 ข้อ คือให้ขอโทษเหยื่อต่อสาธารณะอย่างจริงใจ และให้ชดเชยให้กับเหยื่อ ขีดเส้นภายในวันที่ 4 พ.ย.2566

จนกระทั่งวันที่ 5 พ.ย.ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารพรรคประชุมและมีมติอีกครั้ง ให้ขับสส.ปูอัด พ้นสมาชิก หลังฝ่าฝืนคำสั่งไม่ปฏิบัติตาม 4 ข้อดังกล่าว

ซึ่งวันนี้(7พ.ย.)ในการสัมนาสส.พรรคก้าวไกลที่ จ.ระยอง จะมีการขอมติที่ประชุมสส. อีกครั้งว่าจะออกมาทิศทางไหน ขับ หรือไม่ขับ 

"เนชั่นออนไลน์" พยายามต่อสายเพื่อพูดคุยกับ สส.ของพรรคก้าวไกล ที่เข้าร่วมประชุมพิจารณาบทลงโทษ นายไชยามพวาน ครั้งก่อน โดยโฟกัสไปที่ 31 สส.กทม. โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม เริ่มจาก  

 

 

จุดยืนชัดยกมือขับพ้นพรรค

ธิษะณา ชุณหะวัณ

ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์

ภูริวรรธก์ ใจสำราญ

รักชนก ศรีนอก

ปวิตรา จิตตกิจ

ไม่ขอให้ข้อมูล

ปารเมศ วิทยารักษ์สรรค์

ภัณฑิล น่วมเจิม

สิริลภัส กองตระการ

พิมพ์กาญจน์ กีรติวิราปกรณ์

แอนศิริ วลัยกนก

ยึดตามมติพรรค

กัณตภณ ดวงอัมพร

ภัสริน รามวงศ์

ชยพล สท้อนดี

ธนเดช เพ็งสุข

ธีรัจชัย พันธุมาศ

ณัฐพงษ์ เปรมพูลสวัสดิ์

สุภกร ตันติไพบูลย์ธนะ

เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร

ทิสรัตน์ เลาหพล

ธัญธร ธนินวัฒนาธร

พงษ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ

ไม่รับโทรศัพท์

จรยุทธ จตุรพรประสิทธิ์

เฉลิมชัย กุลาเลิศ

ศุภณัฐ มีนชัยนันท์

เอกราช อุดมอำนวย

กันต์พงษ์ ประยูรศักดิ์

ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์

สิริน สงวนสิน

 

วิทวัส ติชะวาณิชย์ ติดต่อไม่ได้

วีรวุธ รักเที่ยง ติดต่อไม่ได้

ปิยรัฐ จงเทพ ลาประชุม  

 

หมายเหตุ : ตามมติพรรค คือเห็นควรขับออก แต่เสียงไม่ถึง 3 ใน 4 ของจำนวนผู้เข้าประชุมในวันนั้น จึงไม่สามารถขับออกได้