svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ประท้วงอลหม่านก่อนปิดสมัยประชุมสภาหลัง"เศรษฐา"ไม่ตอบกระทู้"ชัยธวัช"

26 ตุลาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

วุ่นส่งท้ายก่อนปิดสมัยประชุม หลัง "เศรษฐา ทวีสิน" เข้าสภาแต่เลือกไม่ตอบกระทู้ถามของ "ชัยธวัช ตุลาธน" แต่มอบ "ทวี สอดส่อง" แจงแทน ก่อนเกิดประท้วงกันอลหม่าน

26 ตุลาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันนี้ (26 ต.ค.) ถือเป็นวันสุดท้ายก่อนปิดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 โดยมีวาระสำคัญ ในการพิจารณากระทู้ถามของ สส. ซึ่ง "นายเศรษฐา ทวีสิน" นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง มาร่วมการประชุมสภา และจะตอบกระทู้ถามสดของ สส.ด้วยตนเอง

ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการตั้งกระทู้ถามสดนายกฯนั้น บรรยากาศเป็นไปอย่างตึงเครียด และวุ่นวายเล็กน้อย เนื่องจาก นายกฯ เลือกตอบกระทู้ถามสด สส. 2 กระทู้ จากทั้งหมด 3 กระทู้ ได้แก่ เรื่อง แนวทางการปราบปรามการพนันออนไลน์ คอลเซ็นเตอร์ การหลอกขายสินค้าออนไลน์ ที่ "นายชัยชนะ เดชเดโช" สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม

และกระทู้ถามสดเรื่องประโยชน์ที่ประชาชนที่ได้จากการที่นายกฯ เดินทางไปเยือนต่างประเทศ ที่ "นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์" สส.ราชบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม แต่ไม่ตอบกระทู้ถามของ "นายชัยธวัช ตุลาธน" สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ที่ตั้งถามสดเรื่องการบริหารงานตำรวจ การบริหารจัดการโรงไฟฟ้า และกระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาคดีทางการเมือง  

โดยนายกฯ ได้มอบหมายให้ "พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง" รมว.ยุติธรรม เป็นผู้ตอบแทน จึงทำให้นายชัยธวัช ไม่พอใจว่า เหตุใดนายกฯไม่ตอบกระทู้ถามสดของตน และมอบหมายให้รัฐมนตรีที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตนจะถามเป็นผู้ตอบ ซึ่งไม่มีความเหมาะสมที่จะตอบ และจะรอให้นายกฯ ตอบกระทู้ถามสด 2 เรื่องให้เสร็จสิ้น และจะมีเวลาเหลือตอบกระทู้ถามสดของตนเองหรือไม่ 

อย่างไรก็ตาม ทำให้ สส.พรรคร่วมรัฐบาล ได้ลุกขึ้นทักท้วง และตั้งข้อสงสัยว่า ในเชิงปฏิบัติ สส.สามารถตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรี 1 กระทู้ถาม และมีหัวข้อที่หลากหลายเกี่ยวพันหลายกระทรวงในการถาม 1 ครั้งได้หรือไม่ และเมื่อมีการตกลงลำดับการตั้งกระทู้ถามแล้ว หากนายชัยธวัชไม่ถามตามลำดับที่กำหนด จะทำให้กระทู้ถามดังกล่าวตกไปหรือไม่

ด้าน "นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร" สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวว่า เมื่อนายกฯ มาร่วมประชุมสภา เพื่อตอบกระทู้ถามแล้ว จึงอยากให้ตอบกระทู้ถามให้ครบถ้วน แต่หากมีเหตุจำเป็น ขอให้นายกฯ ร่างหนังสือตอนนี้ เพื่อชี้แจงว่า เหตุใดไม่สามารถตอบกระทู้ถามของ สส.พรรคก้าวไกลได้ ทั้งที่ไม่ได้มีเหตุจำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยง จนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในการตอบกระทู้ได้ ตามขอบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อ 151 และหวังว่า นายกฯ จะตอบกระทู้ดังกล่าว เพื่อไม่ให้ถูกครหาว่า หนีสภา  

จนทำให้ นายไชยวัฒนา ติณรัตน์ สส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ประท้วงนายวิโรจน์ เนื่องจากอ่านข้อบังคับไม่ครบ พร้อมยืนยันว่า นายกฯ ไม่หนีสภา และขอให้ "นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน" รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 ที่ทำหน้าที่ประธานการประชุมวินิจฉัย

ก่อนที่จะมีการปะทะคารมกัน ระหว่างนายวิโรจน์ และนายไชยวัฒนา ที่กล่าวหาอ่านข้อบังคับไม่ครบ จึงทำให้นายพิเชษฐ์ ให้นายวิโรจน์ อ่านข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อที่ 151 ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งนายพิเชษฐ์ ได้ยืนยันว่า นายกฯ ได้ทำหนังสือชี้แจงสาเหตุครบถ้วนถูกต้องแล้ว แต่ "นายพริษฐ์ วัชรสินธุ" สส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคก้าวไกล ได้ลุกขึ้นทักท้วงคำวินิจฉัยของนายพิเชษฐ์ ไม่สอดคล้องกับข้อบังคับการประชุม และจะกลายเป็นบรรทัดฐานในอนาคต เพราะนายกฯ ไม่ได้ชี้แจงเหตุจำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ว่า คือ เหตุใด ซึ่งนายพิเชษฐ์ ได้ยืนยันจะดำเนินการประชุมต่อ และหาก สส.คนใดคิดว่า ตนเองปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบังคับการประชุม ก็สามารถไปร้องเรียนได้ 

ขณะที่ "นายธีรัจชัย พันธุมาศ" สส.กรุงเทพ พรรคก้าวไกล ประท้วง และกล่าวถึงการปฏิบัติหน้าที่ของนายพิเชษฐ์ ว่า ไม่เป็นกลางในใช้ดุลยพินิจในการวินิจฉัย เพื่อปัดตกกระทู้ถามของนายชัยธวัช เพราะการปฏิเสธกระทู้ถาม สส.ของนายกฯ จะต้องมีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) จนสร้างเสียงฮือฮาภายในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจาก ตามข้อบังคับไม่ได้บัญญัติว่าจะต้องมีมติครม.แต่อย่างใด

จนทำให้นายพิเชษฐ์ บังคับให้นายธีรัจชัย อ่านข้อบังคับให้ชัดเจนด้วย และกระทู้จะไม่ตกไป หากนายชัยธวัช ไม่ปฏิเสธที่จะตั้งกระทู้ถาม ก่อนที่นายธีรัจชัย จะยอมยุติการประท้วง แต่การประชุมก็ยังไม่สามารถเดินหน้าเข้าสู่การตั้งกระทู้ถามได้ เพราะ สส.พรรคก้าวไกล ยังคงมีการประท้วงอยู่เป็นระยะ

จนสุดท้าย นายชัยธวัช จะไม่รอนายกฯ มาตอบกระทู้ของตน และเลือกที่จะตอบกระทู้ถามของ สส.คนอื่น ซึ่ง รมว.ยุติธรรม ไม่อาจจะอยู่ในฐานะที่จะสามารถตอบกระทู้ของตนได้ เนื่องจากเป็นคนละเรื่องเดียวกัน แต่เกี่ยวพันกับการใช้อำนาจของนายกฯ ที่อาจเข้าข่ายปล่อยปละละเลยให้เกิดความเสียหาย ดังนั้น ตนจึงไม่ขอตั้งกระทู้ถามสดนายกฯในวันนี้ (26 ต.ค.) 

 

logoline