svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

นายกฯเซ็นแต่งตั้งแล้ว 35 รายชื่อ คกก.ศึกษาทำประชามติ เช็กเลยใครเป็นใคร!

03 ตุลาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

เช็กเลย! นายกฯเซ็นแต่งตั้งแล้ว 35 รายชื่อ คณะกรรมการทำประชามติ เพื่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีตัวแทนทุกพรรค "จ่านิว" โผล่ร่วม เก็บโควตาให้ก้าวไกล

3 ตุลาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ได้เซ็นแต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการประชามติ เพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยมีองค์ประกอบ และหน้าที่ดังนี้ 

1.นายภูมิธรรม เวชยชัย ประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติและแนวทางร่างรัฐธรรมนูญ

2.นายชูศักดิ์ ศิรินิล เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 1

3.นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 2

4.นายนิกร จำนง เป็นกรรมการและโฆษกคณะ

นายกฯเซ็นแต่งตั้งแล้ว  35 รายชื่อ คกก.ศึกษาทำประชามติ เช็กเลยใครเป็นใคร!

กรรมการ ได้แก่

5.พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม

6.นายพิชิต ชื่นบาน เป็นตัวแทนที่ปรึกษานายกฯ

7.พล.อ.ชัชวาล ขำเกษม

8.พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา

9.พล.ต.อ.วินัย ทองสอง

10.นายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์

11.นายวิรัตน์ วรศสิริน

12.นายศุภชัย ใจสมุทร

13.นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท

14.นายวิเชียร ชุบไธสง

15.นายวัฒนา เตียงกุล

16.นายยุทธพร อิสรชัย

17.นายไพบูลย์ นิติตะวัน

18.นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา

19.นายพรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย

20.นายประวิช รัตนเพียร

21.นายนพดล ปัทมะ

22.นายธนกร วังบุญคงชนะ

23.นายธงชัย ไวยบุญญา

24.นายเทวัญ ลิปตพัลลภ

25.นายเดชอิศม์ ขาวทอง

26.นายฐากร ตัณฑสิทธิ์

27.นายชาติพงษ์ จีระพันธุ

28.นายชนะโรจน์ เทียนธนะวัฒน์

29.นางสิริพรรณ นกสวน สวัสดี

30.น.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์

นายกฯเซ็นแต่งตั้งแล้ว  35 รายชื่อ คกก.ศึกษาทำประชามติ เช็กเลยใครเป็นใคร!

31.นางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ

32.ผู้แทนพรรคก้าวไกล

33.นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ปลัดสำนักนายกฯ เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

34.นายนพดล เภรีฤกษ์ รองเลขาธิการกฤษฎีกา

35.นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองเลขาธิการนายกฯ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายกฯเซ็นแต่งตั้งแล้ว  35 รายชื่อ คกก.ศึกษาทำประชามติ เช็กเลยใครเป็นใคร!

logoline